Gå til Tune Kabelnets hjemmeside


Resultat af medlemsundersøgelsen i Tune Kabelnet september 2014

Tune Kabelnets bestyrelse takker de mange medlemmer (435) der har besvaret spørgeskemaet. Vi vil bruge svarene i vore bestræbelser forbedre Tune Kabelnets leverancer i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.
Tallene i de følgende diagrammer er i procent. Vi har indsat vores fortolkning af tallene ud for de enkelte diagrammer


Titel: Spørgsmål 1

Både denne besvarelse, og at næsten 30% forlod fuldpakken til fordel for andre pakker, bekræfter at dette var et rigtigt valg.

Dette afspejler meget godt, at 45% i dag har fuldpakke, og at de, som har skiftet fra fuldpakke til mindre, såsom
grund-, familie- eller sportspakke, i dag betaler væsentligt mindre.

Titel: Hvert tredje medlem har skiftet pakke, hvorfor har du skiftet pakke?

Vi kan se, at halvdelen af de svarende har skiftet pakke pga. økonomi eller et mere relevant pakkeindhold for det enkelte medlem.

Halvdelen har valgt ikke at besvare dette, og de resterende deler sig i at fuldpakken er passende, eller de gerne må være billigere, og kun under 10% er villige til at betale mere for fuldpakken.

Kun 26% finder familiepakken en dårlig idé. Dette bekræfter os i, at det er den rigtige pakkestruktur.

Dette viser sammen med foregående besvarelse, at det er den rigtige pakkestruktur.

Vi kan kun opfordre til, at man får gennemgået sin installation, hvis der er problemer med udfald eller mosaik/pixellering.
Kravene til husinstallationen skærpes på grund af de enorme datamængder, det digitale tv-signal indeholder.

33% angiver, at de oplever pixellering dagligt eller ugentligt.
Dette er et helt uacceptabelt højt tal.
Niveauet bliver gennemgået i hele nettet og hæves hvor nødvendigt, således at  signalerne i stander er i 100% i orden.
Vi kontakter alle de, der har angivet daglige eller ugentlige pixelleringer i løbet af den kommende tid.

Titel: Betyder den 40% højere HD-opløsning noget for dig - Beskrivelse: Vi viser HD-kanalerne i 40% højere opløsning end før

Vi får nu signalerne ikke-komprimeret.

Bestyrelsen kan ud af besvarelsen se, at kvaliteten af signalet er af stor betydning for medlemmerne.

Titel: Betyder den 40% højere HD-opløsning noget for dig - Beskrivelse: Vi viser HD-kanalerne i 40% højere opløsning end før

Spørgsmålet er medtaget fordi mange tænker sådan.
Men kun få tænker på, at kanaler i grundpakken (bortset fra TV2) koster 45 øre/md, medens kanalerne i de andre pakker koster fra 10-40 kr/md.

Titel: Betyder den 40% højere HD-opløsning noget for dig - Beskrivelse: Vi viser HD-kanalerne i 40% højere opløsning end før

Tallene i denne er i procent, i antal og i antal år.
Groft kan siges, at en femtedel ønsker 11 analoge kanaler bevaret i 4 år.
Vi har i dag 20 analoge kanaler.
Bestyrelsen tolker svaret som tilslutning til, at vi kan skære i dette antal de kommende år.

Tallene i denne er i timer pr uge. Der er kun medtaget for de 42%, der har angivet at streame.
Næsten halvdelen af de svarende medlemmer streamer 13 timer pr uge.
Det indgår ikke i svaret, om det sker via Tune Kabelnets Internetforbindelse.


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: