Gå til Tune Kabelnets hjemmeside

Kontakt detaljer Tune Kabelnet:

Skæppestien 21,
4030 Tune

E-mail: kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 46 13 63 43 (telefonsvarer, aflyttes flere gange dagligt)
Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 – 8 17 69 73

PBSnr: 03889688, Deb.gr. 00001 + medlemsnr

Bestyrelsen: se dette link.

Officiel post til Tune Kabelnet – herunder om driftforstyrrelser – stiles til ovenstående adresse / telefonnummer Henvendelser, der ønskes behandlet, skal stiles til den officielle adresse. E-mail adressen gælder også som officiel adresse.

Du må meget gerne benytte e-mail; e-mails sendt til ovenstående adresse, kan læses af alle i bestyrelsen. Du behøver altså ikke sende særskilt e-mail til hver enkelt bestyrelsesmedlem.

Tune Kabelnet er medstifter og medlem af Antennesammenslutningen af 2012. Her vil du efterhånden kunne finde links til alt af interesse om kabel-TV, herunder hjemmeside for mange andre brugerejede antenneforeninger i Danmark.

Du kan også direkte rekvirere service på tlf. 8213 0533. Husk, at fejl inde hos dig selv er for egen regning.


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: