Gå til Tune Kabelnets hjemmeside

Generalforsamling referat 4. marts 2003

Hvis du vil downloade PDF versionen af referatet, så klik HER.
(Kræver Adobe Acrobat Reader, som kan downloades HER).

Antal stemmesedler udleveret: 102.
Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2003.


1. Valg af dirigent

Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent.

Iflg. §5 af vedtægterne skal indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger ske via relevante medier eller skriftligt til hvert medlem med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen var på Tune Infokanalen siden uge 2, så dette er opfyldt. Dagsorden, det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsam-lingen afholdes. Indkaldelsen blev sendt med posten 20. februar, så dette er også opfyldt.

Der var ingen protester fra medlemmerne på dirigenten’s spørgsmål om general-forsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten spurgte om revisor og suppleant var villige til at hjælpe med optælling af stemmerne, hvilket blev bekræftet og gik videre til punkt 2.


2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

Følgende punkter blev behandlet.

Medlemstal 1710.
Undersøgelser af hvilke ydelser leveret via kabelnettet – til attraktiv pris for medlemmerne (Telefoniforsøget)

Udbredelse af Tune Kabelnet- Tune gl. bydel ca 85 - Vindinge ca 500

”Billigkanaler” indeholder mere og mere reklame
Kanaler koster penge
Flere betalingskanaler og de koster også flere penge

Tekniske ombygninger i vort net og hovedstation er nødvendige og foretages løbende
2005/2006 total omlægning af kanalmønster
Lovgivning
Flere digitale tilbud og løsninger

Formuen sætter os i stand til at foretage opgraderinger eller reparationer uden at skulle gældsætte foreningen.
Tune Kabelnet er væsentlig billigere end Tele Danmark og Telia.
Stofa – for tilsvarende udbud er deres pris 2200 - 2400 kr.
Tune Kabelnet leverer til kr. 1495 - besparelse min. 700 kr.
Tune lokal TV - TIF og TKN samarbejde.

Medlemskab af F.D.A. (Foreningen af Danske ntenneforeninger)
Medlemskab af DAFO (Danske Antenneforeninger indkøbsForening)

Servicepartner: Dansk KabelTV – NetDesign.
Samarbejdpartnere: Canal Digital/TeleNor - Dansk KabelTV - Webpartner –
Info Tune.

Kanalafstemninger - hvert andet år - gennemført i 2002.
Meningsmåling vedr. radiokanaler i 2 kvartal 2002.
Resultat af valg - stort set uændret - en ekstra radiokanal.
Medlemmerne afgør kontingentets størrelse !

Priserne på populær TV stiger - set med TV2 Zulu ca. 125 kr.
Regnskab fra selskaberne tilsiger yderligere stigninger.

Priserne på radio stiger.
2 kvartal 2002 blev en række radiokanal betalingspligtige ved udsendelse over kabelnet - ca. 110 kr.
Meningsmåling bevirkede at flere radiokanaler blev fjernet fra nettet - de blev for dyre! Kanaler kan aflyttes vha. egen “stueantenne” ganske gratis - TDC betaler vel for udsedelsen i deres net ? !

TDC OnCable - Selector aftalen opsagt. Selector box kan ikke benyttes længere.

VisionDigital nyt tilbud etrableret 2 kvartal 2002.
Tilbud til dem de ønsker mulighed for at se mange kanaler uden at foreningens økonomi belastes. Indeholder fuld kioskpakke m.m. i fuld digital kvalitet.

Prøvekanaler koster penge - installationspriser mv. er stigende. Nye kanaler - kanaler vi ikke har vist - kræver ekstra udstyr, paraboler osv. og påfører os ekstra omkostninger.

Interaktivt TV er ikke kommet endnu på de almindelige kanaler. Findes dog på set top-boxene og vil komme også til den almindelige forbruger, men hvornår ved vi ikke - måske i 2005/2006.

Internet
Turbulent år for bestyrelsen.
4 forskellige udbydere i 2002 - Sonofon forventning !!
God og solid løsning etableret i december løsning.
Skalerbar op til 34 MB - i dag 10 MB.
Vor løsning er attraktiv og prisbillig og ADSL langt overlegen.

· Hjemmearbejdspladser.
· Fast IP-adresse tilbydes.
· VPN kan etableres.
· Følger løbende udviklingen og ændringer i markedet.
· God tilslutning ud fra givne omstændigheder (startpris)

Internet: Ny prismodel

 • Løsning ca. 1800 kr. - garanteret holdbar i 2 år dog uden mulighed for fast IP-adresse og øvrige facliliteter.
 • Løsning ca. 2800 kr. en model som svarer til den løsning vi i dag har kørende i vort net dog uden telefonimulighed og baseret på komponenter aftestet af NetDesign.
 • Løsning ca. 4000 kr. er identisk med den der er leveret til vore internetmedlemmer indtil dato.

Fælles for løsninger - ikke Cisco produkter - flere og sammensatte komponenter. Cisco produkterne er ikke længer betalbare hvorfor vi har ønsket andre løsninger som Netdesign kan stå inde for - som NetDesign siger god for og kan bruges i vort net i en længere periode.

UBR924 byttes til CVA122 i marts måned af NetDesign uden omkostninger for medlemmer og forening.

 • Hvor flere pc’er i husstanden er koblet til UBR924 leveres sammen CVA122 en hub så flere pc’er fortsat kan kobles op.
 • NetDesign tilskriver det enkelte medlem og der er folk fra Netdesign der foretager udskiftningen uden omkostning for medlemmet eller Tune Kabelnet - garantien dækker.
 • Livstidsgaranti på en Cisco-komponent.
 • Garantien dække så længe produktet produceres.
 • Garantien ophører når produktet ikke længere produceres og CVA122 er nu i eol-status.
 • CVA122 er udgået og der gives ikke ekstra garanti.

Regnskab
Et fornuftigt resultat på trods af stigende omkostninger.
Radio/TV har bidraget til overskud i en vis udstrækning og man kan vel sige at det hviler i sig selv.
Grundet de kraftige stigninger på kanalerne finder bestyrelsen det fornuftig at tilbyde en Must-Carry (MC) -pakke - man kan så spørge hvor mange medlemmer, der har sådan et ønske og hvor stor tilslutning der kræves for at godtgøre MC-pakken etablering i 2004. MC pakke tilbydes grundet prisstigninger.

Internettet har givet overskud og bidrager positivt til foreningen økonomi og vil uden tvivl fortsætte med at gøre det - specielt med det nye prismodeller forventes det at mange flere medlemmer ønsker denne ydelse. Dersom vi havde haft en tilfredsstillende udbyder hele året var overskud blevet større – installationsomkost-ninger var undgået.

Programafstemning 2002 Stemmetal for TV

STATION STEMMETAL PROCENT
DR 1 599 100,0 %
DR 2 599 100,0 %
TV2 Danmark 599 100,0 %
Tune Lokal TV 599 100,0 %
TV Danmark 2 553 92,3 %
TV3 DK 532 88,8 %
TV Danmark 1 477 79,6 %
Discovery 476 79,5 %
3+ 456 76,1 %
Kanal København 410 68,4 %
TV2 Zulu 377 62,9 %
TV4 375 62,6 %
SVT1 367 61,3 %
SVT2 362 60,4 %
Eurosport 356 59,4 %
CNN 339 56,6 %
TCM / Cartoon Network 309 51,6 %
TV5 France 111 18,5 %
RTL 101 16,9 %
ZDF 97 16,2 %
Animal Planet 82 13,7 %
MTV Nordic 68 11,4 %
dk4 64 10,7 %
Viasat Sport 55 9,2 %
TV2 Norge 38 6,3 %
ARD 37 6,2 %
BBC Prime 36 6,0 %
NRK 1 36 6,0 %
CNBC / National Geographic 32 5,3 %
Playboy / TV 6 Nature & Action 31 5,2 %
BBC World 28 4,7 %
Hallmark / Fox Kids 28 4,7 %
Discovery Travel & Adventure 26 4,3 %
RTL2 24 4,0 %
Viasat Explorer 21 3,5 %
NRK TO 20 3,3 %
Euronews 20 3,3 %
Pro 7 19 3,2 %
3 SAT 17 2,8 %
TVE 16 2,7 %
VOX 14 2,3 %
Discovery Sci-Trek 13 2,2 %
Discovery Civilization 13 2,2 %
Viva 1 13 2,2 %
VH 1 12 2,0 %
Viva + 12 2,0 %
Sky News 11 1,8 %
RAI Uno 10 1,7 %
WDR 10 1,7 %
Eurosport News 9 1,5 %
RAI Duo 9 1,5 %
RAI Tre 8 1,3 %
E! Entertainment 7 1,2 %
Reality TV 7 1,2 %
n-tv 6 1,0 %
Viva 5 0,8 %
MCM 5 0,8 %
Nickelodeon 4 0,7 %
Leonardo 4 0,7 %
TRT Int. 3 0,5 %
RTM 1 2 0,3 %
CNBC Europe 2 0,3 %
ESM 1 0,2 %
MBC 1 0,2 %


Programafstemning 2002 Stemmetal Radio

STATION STEMMETAL PROCENT
DR P1 599 100,0 %
DR P2 Musik 599 100,0 %
DR P3 599 100,0 %
DR P4 599 100,0 %
DR Klassisk 599 100,0%
Uptown 355 59,3 %
Upstairs Radio 387 64,6 %
Roskilde Dampradio 309 51,6 %
N-Joy 259 43,2 %
RTL Radio 278 46,4 %
NDR 2 252 42,1 %
SV P3 266 44,4 %
SV P2 252 42,1 %
SV P1 252 42,1 %
POP-FM 202 33,7 %
The Voice 172 28,7 %
Sky Radio 95 150 25,0 %
Radio 2 120 20,0 %
Nyhedsradioen 24-7 24 4,0 %


Nu - 2-3 år
Antal medlemmer 1710 > 1800 i Tune> 2150 T&V
Tilbudte ydelser TV, Radio & internet TV, Radio, Internet, interaktive tjenester, evt. telefoni
Formue 1,5 mio kr
Antal TV kanaler 21 Afhænger af medlemmernes ønsker
Antal radio kanaler 14 Afhænger af medlemmernes ønsker
Kontingent Fuld pakke 1.495 krMust carry 750 Afgøres af medlemmernes valg, men stigniger må forventes

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Spørgsmål/Bemærkninger til punkt 2 fra medlemmerne:

Tunehøj 18:
Syntes det er snyd med en ny pris på internet-delen. 1200 kroner rabat, lovet telefoni som vi ikke får.
Svar: Bestyrelsen redegjorde for telefoniforsøget som pt er stoppet, men det kan genoptages når der findes en relevant leverandør.

Østerbakken 56:
Mogens Christiansen spurgte hvor mange der var med på internet.
Svar: 252 kørende og 14 stk i kø = 15,5%.

Mimosevej 9:
Stillede et spørgsmål vedr. garanti og omkostninger på Cisco.
Svar: Garantiperioden/reklamationsret er 24 mdr. Herefter repareres der for ejernes regning.

Kommenterede prisnedsættelsen af routere, og at det var unfair overfor eksisterende medlemmer.
Svar: kendsgerningen er at priserne på elektronik udstyr går ned (eksempel med computere).

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Jesper Rudolph præsenterede det reviderede regnskab.

Lotusvej 23:
Lene kom med et spørgsmål omkring hvorfor der ikke er opnået større udbytte på ind-renterne.
Svar: Renteniveauet er lavt og der har ikke stået så mange penge på kontoen.

Agerstien 4:
Forespurgte vedr. overskud/underskud på internet delen.
Svar: Der blev svaret at både internet og TV-delen gav overskud. 90% af over-skuddet stammer fra internet-delen.

Hyrdestien 5 og Lundegårdsparken 27:
Stillede spørgsmål omkring routersalg og kom med spørgsmålet om TKN ikke havde købt routerne billigt og solgt dem dyrere for at få overskud.
Svar: Der blev redegjort for foreningens politik angående indkøb, salg og afskrivning af routere.

Hyrdestien 5:
Ville vide hvordan fælles udgifter til radio/tv og internet fordeles.
Svar: Det er ikke muligt at lave den opdeling omkring fælles udgifterne til vedlige-holdelse. Internettet giver os mulighed for at opdage fejl og mangler INDEN kablerne bryder helt ned, fordi internettet er så følsomt. Så det betyder at vi går i gang med at vedligeholde INDEN det ellers ville være opdaget med kun radio/tv.

Konklusion: regnskabet er vedtaget

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

4.1. Bestyrelsens forslag om pakkettering

Bestyrelsen kom med et forslag om grundpakke med must-carry pga stigende priser, hvilket ville være muligt fra 2004. 25. november er skæringsdato. Ikke nogen pakkeskift undervejs, kun 1 gang om året. 750 kroner. Filter m.m. til installatør betales af den der bestiller.

Mogens Christiansen spurgte hvilke kanaler er must-carry?
Svar: De 3 danske (DR1, DR2, TV2). Udover det indeholder grundpakken lokal TV samt 18 radiokanaler.

Byagerparken 22: Hvilke kanaler får vi for de 1500 kroner?
Svar: Nuværende kanalmønster som kan ses på internet-siden, samt POP-FM.

Forslag til pakketering skal lægges ud på TKN’s hjemmeside på internettet.

Pakketering blev vedtaget.

4.2. Mogens Christiansen: forslag til afstemning: der stemmes om indførelse
af en grundpakke

Mogens udtrykte sin skuffelse, at bestyrelsen havde skåret hele hans motivation væk fra forslaget.
Svaret fra bestyrelsen var, at vi ikke ønsker at bruge medlemmernes penge på ekstra-porto-omkostninger (ca. 3.000 kr) for at sende en privat-avis ud.

4.3. Dan Bjerring: I forbindelse med generalforsamlingen 2003 foreslås, at Viasat Sport afløser Eurosport på vort antenneanlæg.
Forslaget ønskes til debat og afstemning på generalforsamlingen.

Byagervej 25 bemærkede at Viasat Sport var skrevet forkert på stemme-sedlen som værende en engelsk kanal.
Svar: Tune Kabelnet beklager fejlen, som dog var blevet rettet på internettet.

Tinggårdslunden 40: Vil have Viasat Sport på som ekstra kanal, og ikke som prøvekanal, eftersom ”vi så bare får én TV 5 til”.

Almuevej 61: bemærkede at han synes vi ikke skulle tage sådan en kanal-afstemning op til generalforsamlingen.

Forslaget blev dog vedtaget ved afstemningen, og Viasat Sport kommer til at erstatte EuroSport når opsigelsesfristen for Eurosport er udløbet. TKN bemærkede at der nok skal regnes med en mer-udgift på 35.-40.000 kr. I forbindelse med skiftet, eftersom der skal investeres i nyt udstyr.


4.4. Kenneth Steen Hansen

 1. Ændring af §2 i vedtægterne
 2. Ændring af §7 i vedtægterne
  Der kommer en ekstra-ordinær generalforsamling i august 2003 for at afgøre disse forslag.
 3. Redegørelse for samtlige internet relaterede indtægter og udgifter. Forslaget blev afvist og kommentar fra salen var (Dan Bjerring) at det ikke var rimeligt at pålægge bestyrelsen endnu flere forpligtelser, når de nu allerede laver så meget uden løn.
 4. Bestyrelsen pålægges at undersøge om båndbredden der anvendes til internettrafik kan udlejes til teleudbyder.
  Svaret var at vi allerede HAR undersøgt dette. Overslag 7-8 millioner. Vi kunne få 10 kr. pr. tilslutning. Der var ikke økonomi i det. Forslaget kom ikke til afstemning.
 5. Offentliggørelse af foreningens regnskaber fuldt detaljeret på hjemmesiden.
  Svar: Vi skal IKKE skilte med vores tal overfor f.eks. TDC og andre leverandører. Der er en grund til at vi har revisorer så vi ikke mister vores net. Udover det har ikke alle internetforbindelse. Forslaget blev ikke vedtaget af generalforsamlingen.
 6. Regnskabsaflæggelse omkring løn + kontorleje, udgifterne til Tune Lokal TV samt InfoTune.
  Svar: til Tune TV betales der 2.000 kr om året, til Info Tune ca. 17.000 kr om året. Løn og kontorleje er på 72.000 kr som bliver fordelt via en nøgle til kasserer, netadministration og sekretær.

Almuevej 61 stillede op og fremførte at Kenneth Steen Hansen viste mistillid overfor bestyrelsen, og opfordrede til at alle disse forslag blev nedstemt.


5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad

Det udsendte budget blev vedtaget.
Takstbladet blev vedtaget med tilføjelse af pris for fast IP adresse til kr. 50,-

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Knud Reinhardt blev genvalgt.
Jesper Rudolph havde valgt at trække sig fra bestyrelsen som kasserer, men opstillede som suppleant.
Lene Wiisbye stillede op for at blive valgt ind i bestyrelsen.
Peter Thornemann (1. suppleant siden 2002) blev valgt ind I bestyrelsen.

7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

Optstillede var Hanneke Spijkers, Jesper Rudolph og Lene Wiisbye.
Valgt blev Hanneke som 1. suppleant og Lene som 2. suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor og revisor suppleant

Svend Erik Stampe og Inger Jensen blev genvalgt

9. Eventuelt

Dan Bjerring opfordrede alle til at gå på internettet gennem Tune Kabelnet og kom med en masse fordele og muligheder. Han opfordrede især de ældre til at prøve det, eksempelvis på biblioteket hvor det er gratis. 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  2000-2012 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: 12. nov. 2012.