Gå til Tune Kabelnets hjemmeside

Dækningsområde Tune Kabelnet

Tune Kabelnet er en brugerejet og -kontrolleret forening. Vi dækker det meste af Tune, men vort mål er at dække hele Tune.

Her dækker vi:

Klik her for at se hvilke gader og veje vi dækker i Tune

Bor du i et ikke dækket område, og vil du være med til at få etableret Kabelnet i dit område, så tag kontakt.

Nu, da vi også leverer perfekt digitalt tv med mange HD-kanaler, mange on demand tjenester, og ikke mindst vores eget utroligt billige men superhurtige Internet (op til 60 Mbits/sek), ser vi en stigning i antallet af henvendelser fra borgere i Tune, som slet ikke er tilsluttet Tune Kabelnet. Til disse siger vi: "Tag kontakt med bestyrelsen, så vi kan se på, hvordan I kan blive tilsluttet. Ring eller skriv."

Vi har i 2011 arbejdet med dette, og har udvidet dækningen til også at omfatte:

 • Gadevænget
 • Tune Bygade fra udmundingen af Søndergade op mod kirken.
 • Roskildevej
 • Skolegade
 • resterende del af Nørregade
 • Vestergade

Vi mangler endnu at dække:

 • Østergade og del af Strømsagervej
 • Strædet (mellem Nørregade og Østergade)
 • Baldersvej
 • Lundevej ulige numre
 • Arnestien lige numre 6 - 16

... og altså heller ikke: Tune Nordøst

Vi dækker p.t. ikke Tune Nordøst.

Årsagen til dette er, at kommunen ved byggemodningen har forlangt, at Tune Kabelnets medlemmer i det eksisternde Tune skal foretage hele investeringen ved byggemodningen i den nye bydel, men uden at have nogen garanti for at pengene kommer hjem igen.

Ganske vist står der i lokalplanen, at ibrugtagningstilladelse ikke kan udstedes uden at der tilsluttet et netværk. Men det kan jo være så mange slags netværk, og hvor hidtidig praksis har været, at bygherren ved byggemodningen sørgede for at lægge kabler ned, ligesom der også lægges kloak og vand ned, så sker dette ikke længere. Da Tune Kabelnet ikke har kunnet få denne garanti er Tune Kabelnet ikke inde i Tune Nordøst i øjeblikket.

Internetdækning

66% af medlemmerne er tilsluttet Internet via Tune Kabelnet

Hvis du vil spørge Tune Kabelnets bestyrelse om dækningen, så klik HER.


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: