GŚ til Tune Kabelnets hjemmeside
kan du ikke finde Tv3 Sport2, TV2 Film eller Tv 3 digitalt ?   S√• er det din egen skyld:  dit kabel eller stikket er ut√¶t:
Disse stik må ikke forekomme når du skal se digitalt tv S√•danne stik m√• ikke bruges l√¶ngere  Dette kabel var købt i en landsdækkende radiokæde i 2010 for 70 kr. Det er helt værdiløstDen gamle F2 eller G2 d√•se skal udskiftes. Den kan kendes p√• den let hv√¶lvede frontDenne uafsk√¶rmede terminal "inviterer" til at samle flere coax-kabler p√• skruen. Dette √łdel√¶gger impedans og linearitet, og det hele er totalt uafsk√¶rmet for indstr√•lingDen er helt uafsk√¶rmet bagp√• og hiver st√łj ind og √łdel√¶gger desuden lineariteten  Samling med el-muffer m√• aldrig forekomme !!!

Har du nogle af disse utætte kabler, stik eller dåser i din husinstallation Рså skal de udskiftes med tætte
klik her for at se mere – og her – og her.


Er din TV-husinstallation i orden ?
Eller oplever du mosaik / puslespil / pixellering / frysninger på tv?

Klik på billedet for høj opløsning. Billedet ligger på Politikens hjemmeside

Sådanne stik måtte fjernes, før der også var tv billede, når bussen kørte forbi

De gamle plastic-kappe stik skal ud og erstattes af HF-tætte helmetal-stik

Se artikelserien i dagbladet Politiken


Klik på billedet for at se videoen på YouTube.

Den viser eksempler på hvordan man håndterer nogle af de komponenter, der kan indgå i en husinstallation, og hvordan de ikke håndteres (venstre ramme), og hvordan de håndteres rigtigt (højre ramme)Skal du have tjekket din stikledning eller f√łrste d√•se i huset: Kontakt Tune Kabelnets servicepartner:
Dansk Kabel TV, tlf. 4332 4750 mellem kl. 8-16, mail: Service Øst Dansk Kabel TV .


Teknik –
eller: sådan trækker du dit antennekabel i huset

Her fortæller vi lidt om, hvordan du kan indrette dit antenneanlæg på din egen side af standeren i vejen, således at du har den kvalitet i signalforsyningen, som vi leverer til dig. Hvad enten du blot vil se fodbold på det traditionelle TV, eller at du vil udnytte nettets fulde muligheder, og tilsluttes Internet via antennekablet.

Det være sig TV, telefon eller Internet.

Det kan være en fordel, at du udskriver denne side, så du har den ved hånden en dag, hvor der er problemer med forbindelsen.

Sp√łrgsm√•l- og svarsiden vil ogs√• komme mere ind p√• dette.

Du kan få ordentlig teknisk kvalitet på samtlige leverede kanaler fra Tune Kabelnet.

Reglen er: 

Det af Tune Kabelnet leverede signal skal v√¶re i orden ved afleveringspunktet til medlemmet, dvs. i standerskabet, der i reglen står i skel ved grunden, eller ved rækkehuse, på en gavl. Det betyder, at der p√• analoge tv ikke m√• v√¶re sne eller striber eller andet st√łj i billedet, lige som der ikke m√• v√¶re sner eller brum eller knas i lyden. P√• fejlfrie* digitale tv m√• der ikke forekomme sort sk√¶rm / mosaik / puslespil / pixelleringer /  hurtigtskiftende slideshow i stedet for levende billeder.

Alt sammen foruds√¶tter det naturligvis at programmaterialet er OK. 

Hvis du har nogle eller alle disse her n√¶vnte fejl, s√• oplever du sikkert ogs√• samtidigt, at en del andre kanaler st√•r fint og tilsyneladende uden fejl. 

Det er (stort set) altid dine egne stik og kabler indenfor hjemmets gr√¶nser, der er problemet. Med digitalt tv er det i 90% af tilf√¶ldene pga. d√•rlige stik og kabler, is√¶r tilslutningskblet op til tv. Med analogt tv  er det samme, eller m√•ske den samlede husinstallation, herunder ogs√• stikledningen. I alle √•rene har der til stadighed v√¶ret 5% af stikledningerne som fejler.

Hvis der er st√łj p√• enkelte kanaler, kan det skyldes uline√¶r frekvensgang i din interne huskabling, som atter igen oftest skyldes forkert samling af flere antennekabler.

Og endelig er stikledningen også dit eget ansvar. Der kan være skader på denne, som forringer tv-billedet og Internetforbindelsen, uden at disse er helt ødelagte, som så blot opleves forringede. Er du i tvivl, så spørg. Hvis du har Internet gennem Tune Kabelnet kan vi som regel straks se, hvis der skulle være tegn på stikledningsfejl.

Hvis der er et problem udenfor din "gr√¶nse", s√• er det som regel ogs√• pr√¶get af, at der er st√łj p√• samtlige analoge TV-kanaler. 

* Husk opdateret software på dit fladskærmstv:

På visse digitale tv kan opleves pixelleringer i billedet med få sekunders mellemrum, uden at der er fejl på indkommende signal eller husinstallationen i øvrigt. Tjek derfor om der er softwareopdateringer til dit digitale tv, og hvis der er, få dem lagt på og taget i brug (kræver som regel fabriksnulstilling, hvorved du mister dine egne favoritindstillinger). Husk: Du får regning, hvis du hidkalder tekniker til servicebesøg, og fejlen så ligger i ikke-opdateret software på dit tv.

 

Almindelige antenneforhold


Husk med din stikledning:

 • Alt, hvad du laver p√• din egen grund, er du selv ansvarlig for. Din undergrund er ikke jomfruelig jord; der er allerede en m√¶ngde andre ledninger, telefon, gas, el, vand, kloak osv. S√• det er ikke bare lige at g√• i gang med dr√¶nspaden.
 • Ejeren af en koteletgrund er også ansvarlig for den del af kablet, der løber på koteletbenet, helt hen til Tune Kabelnets standerskab.
 • Stikledningen skal ned og ligge i mindst 45 cm dybde under f√¶rdigt terr√¶n, i fint grus uden skarpe sten. Ellers kan du ikke forsikre den.
 • Du skal overholde respektafstand til andre installationer, herunder elektriske ledninger. Og nedlagdes stikledningen klos op ad st√¶rkstr√łm, kunne du for √łvrigt godt glemme alt om at f√• Internet igennem. S√• alts√•: Respektafstand
 • Stikledningskablet m√• maksimalt have en l√¶ngde p√• 30 meter, regnet fra tilslutningspunkt i stander-/fordelerskab til kabelafleveringspunkt hos abonnenten. Skal stikledningskablet v√¶re l√¶ngere end 30 m skal benyttes kraftigere dimensioneret kabel, f.eks. til en koteletgrund.
 • Det er fornuftigt at tr√¶kke den i f√łringsr√łr eller flexslange, s√• den senere nemt kan skiftes. Husk tr√¶ktr√•d n√•r r√łret l√¶gges.
 • Der skal l√¶gges et indikationsb√•nd i et spadestiks dybde - 20 cm lodret ovenover. Alts√• 25 cm nede. Det er et orange markeringsb√•nd med p√•trykket "GIV AGT! HERUNDER ANTENNEKABEL".
 • Stikledningskabel er specielt solidt kabel, beregnet til form√•let. Alm. antennekabel duer slet ikke. Desværre har ovedreven spareiver hos landets største og toneangivende installatører ført til, at de danske grossister ikke længere fører typen 11/50FC, der havde en art vaseline under kappen, som forhindrede at vand kunne brede sig i kablet ved kapillar-virkningen hvis der gik en rift på kappen. I stedet sælges og nedlægges de seneste 3-4 √•r (i dag 2014) typen 11/48, der er tør under kappen. ja, altså: Indtil der går hul på den. Så vil kapillar-virkningen faktisk sikre, at kablet ødelægges ved at fugten vandrer mange mange meter lige under overfladen og kobberet ødelægges. Ja, så er der sparet en smule; de sarte teknikere slap for at få fedtede fingre ved nedlægningen af kablerne, og hvis de stadig er i arbejde en 10-15 år senere, når skaden sker, så er der garanteret dem arbejde...
 • Den m√• – lige som alle andre coax-kabler – ikke bukkes skarpt. Mindste b√łjningsradius for standard stikledning ca 5 cm. En tykkere stikldning kr√¶ver st√łrre radius.
 • Det er fornuftigt at l√¶gge en ekstra meters kabel i en sl√łjfe i jorden uden for huset, til brug for senere reparationer ved eventuelle skader t√¶t p√• husets sokkel.
 • Hvor stikledningen f√łres op ad udvendig mur, skal den beskyttes mod mekanisk overlast, f.eks. af aluminiumsr√łr, fra 45 cm under f√¶rdigt terr√¶n til 190 cm over terr√¶n.
 • Hvis man gennembryder dampsp√¶rren i v√¶gge eller lofter, skal man v√¶re opm√¶rksom p√•, at t√¶theden skal genetableres. Dette g√łres ved hj√¶lp af specielle r√łrmanchetter, som kablerne f√łres igennem.
 • Det er indenfor samme private beboelseshusstand tilladt at f√łre signalet videre fra kabelafleveringspunktet til flere modtagere, s√•fremt signalet er afsluttet i en TV/FM tilslutningsd√•se med indbygget 65 MHz h√łjpasfilter (multimediad√•se) eller via et fast monteret 65 MHz h√łjpasfilter til √©n eller flere TV/FM antenned√•ser. Dette h√łjpasfilter kan v√¶re integreret i en dedikeret lokalforst√¶rker eller i et dataafgreningsfilter.
 • Stikledning m√• kun tilsluttes (connecteres) i begge ender af vores installat√łr – ikke af dig selv. Du m√• ikke selv g√• i fordelerskabet.
 • G√¶ldende vilk√•r, forskrifter og anvisninger (som alts√• ikke st√•r her) skal f√łlges.

Tune Kabelnet f√łlger de "Vejledende Tekniske Retningslinier for F√¶llesantenneanl√¶g" der oprindeligt er udarbejdet af Telestyrelsen og i dag videref√łres, videreudvikles og administreres under AFO-aftalen, som Tune Kabelnet har tiltr√•dt som anl√¶gsejer. Se også eksternt link til samme vejledning her, hvor stikledningsforskrift er vist i afsnit 3.9.3 på side 21.

If√łlge denne skal der v√¶re en forskrift vedr. selve stikledningen, dvs. stykket fra tilslutningsstanderen i skel ude ved vejen (eller husgavlen i r√¶kkehuse) og ind til "den f√łrste d√•se" i dit hjem. Det er alts√• denne forskrift, du l√¶ser ovenfor.


Installationen inde i huset.

Der er udarbejdet en generel branchevejledning til husinstallationer. Den kan hentes her. Den kan forekomme abstrakt og teknisk. Det er fordi den lægger vægt på at være teknisk korrekt, og er derfor først og fremmest møntet på installatører, der er vant til at læse forskrifter, og så er den helt fabrikatneutral.

Dansk Kabel-Teknik, DKT, har ogs√• udsendt en glimrende vejledning til teknisk/fagm√¶ssigt forsvarlige husinstallationer. Tune Kabelnet f√łlger stort set principperne i denne. Vi frar√•der dog anvendelsen af twist-on F-connectors, og benytter kun fastcrimpede connectors p√• Internetsiden, se illustrationen nedenfor. Du skal v√¶re opm√¶rksom p√•, at dette er en enkelt fabrikants forslag og derfor benytter hans komponenter. De generelle vejledninger (fra AFO) er uafh√¶ngig af fabrikater.

Indend√łrskabler skal v√¶re dobbeltsk√¶rmede (alu-folie og tr√•de i sk√¶rm), for eksempel DKTs DG113 eller 123. Se hele produktsortimentet p√• engelsk for CAVELs coax-kabler med digitalkvalitet her. Se ogs√• videoer om kabelproduktionen. L√¶s Telev√®s' mini-kursus i coaxialkabler her, s√• du kan se hvordan kablet skal v√¶re indrettet:

Kabler i gamle husinstallationer eller velmenende g√łr-det-selv installationer mangler ofte folien under tr√•dene uden p√• midter-isolationsstykket (det hvide). Denne folie er her vist som kobber, men kan ogs√• udm√¶rket v√¶re aluminium. Uden p√• tr√•dene er her vist en tynd plastfilm, der holder p√• tr√•dene indenfor selve den her sorte kappe. Denne film er ikke obligatorisk. men det er af afg√łrende betydning, at der er folie i sk√¶rmen. Kvaliteten af folien og antallet af tr√•de i sk√¶rmen  afg√łr til sammen hvor godt kablet er  sk√¶rmet mod indstr√•ling udefra, af f.eks. elektriske impulser fra andre systemet, lysnet, hus-lys-automatik mv. Coaxialkabler k√łbt i byggemarkeder er typisk for ringe p√• netop dette punkt. Det er helt misforst√•et at spare p√• dette punkt, for netop her (i d√•rlig afsk√¶rmning og ustabil og l√łs konnektering) ligger en meget vigtig √•rsag til blips og udfald og sm√• ryk i digitale tv-billeder. DIsse ryk skyldes datatab, der opst√•r ved indstr√•ling af st√łjimpulser udefra.

Samtidigt er det ogs√• uhyre vigtigt ikke at bukke kablet (for) skarpt. En typisk mindste bukningradius er 3,5 - 5 cm. Hvis man bukker kablet skarpere, s√•  deformeres det hvide midterisolator, og inderlederen skubbes ud i n√¶rheden af sk√¶rmlederen, hvorved den elektriske karakteristik for kablet helt √łdel√¶gges og nogle kanaler overf√łres meget d√•rligt, der kommer ekkovirkninger af signalerne i kablet mm. Af samme grund m√• man heller ikke bruge stramme klamper eller kramper til fastg√łrelse af kablet (f.eks. op ad fodpaneler), men skal bruge nogen der ikke det mindste deformerer eller trykker p√• kablet. Beklager, men dette m√• man ikke tage let p√•.

Endelig er det vigtigt at kablet ikke ligger lige op ad varmer√łr, for s√• vil isolationen omkring inderlederen (dielektrikum) blive bl√łd pga. varmen, og den deformeres med samme kedelige resultat som ved for skarp bukning.

Vi installerer kabelmodemer med signal fremf√łrt med DG113 (eller DG123) (7 mm) og kan skaffe DG80 og DG100 (tyndere, hhv. 5,0 OG 6,0 mm), hvis det √łnskes Dette kabelk har 90 dB sk√¶rmd√¶mpning. Som det fremg√•r af databladet f√•s SAT2G ogs√• i tyndere versioner (SAT2¬ĹG, SAT4G – med lidt h√łjere tab pr 100 meter); hvilket kan v√¶re relevant hvis det skal tr√¶kkes gennem eksisterende skjulte kanaler. SAT2 kabel har 15 dB ringere sk√¶rmd√¶mpning, 75 dB og m√• ikke benyttes ved brug til digitale signaler, hvor minimumskravet er 85 dB skærmsæmpning. I mange byggemarkeder kan du købe billige kabler. Disse er desværre ofte langt ringere og overholder ikke kravet om 85 dB skærmtæthed og b√łr afgjort kassseres hvis de skal bruges til nogen form for digitale signaler og du vil være sikret imod forstyrrelser.

Til sidst: Husk: Antennekablet m√• ikke fremf√łres i kanaler direkte sammen med 230 volt kabler !

Klik her for at se nærmere på DKTs hjemmeside V√¶gd√•ser skal v√¶re lige s√• HF-t√¶tte og med ordentlig kontakt. Vi har pr√łvet denne type ( Freja stikledningsd√•se) med et rigtig godt resultat:. Billedet viser en √•bnet multimediad√•se, men serien indeholder alle slags typer. I dag b√łr du altid ops√¶tte antenned√•ser af multimediatypen (som alts√• har en tredje gevind-b√łsning beregnet til kabelmodem/router). 

Du kan k√łbe disse hos Antennelageret. V√¶lg produkter, og Kabler, stik - l√łsdele, og rul ned til stikd√•ser. Husk underlag. Men lad v√¶re at k√łbe antennestik med plastkappe, selv om de s√¶lger dem d√©r.

L√łse antennestik

Tune Kabelnet anbefaler som l√łse antennestik de HF-t√¶tte helmetal antennestik fra Comega (dansk efterligning af de kendte stik fra Telev√©s). Se vor egen monteringsvejledning for disse-stik. Vi har forsynet medlemmer, som √łnsker det, med s√•danne stik (til en god pris: 20 kr/stk), og alle som √©n melder tilbage, at de har markante forbedringer. Husk, at antennekablet tillige skal v√¶re med h√łj sk√¶rmd√¶mpning (over 85 dB). Og dette g√¶lder b√•de kablet fra v√¶gd√•sen til videoen og videre til Tv-apparatet.

Altså typisk to kabelstykker og fire stik, samt en vægdåse.


Traditionelle "byggemarkedsantennestik" (dem med plastickappe) er ikke HF-t√¶tte, og det lille stykke, hvor der er ut√¶thed (gennem plastic-kappen) er nok til, at et s√•dant er v√¶rdil√łst. Det samme kan siges om de coax-kabel samleled (dem med to plastic-muffer man skubber ind over hinanden), man kan k√łbe s√•danne steder: Ud med skidtet ! St√łj i TV-billedet stammer oftest herfra.

Et konkret symptom p√• HF-ut√¶thed i stik har du, hvis du her i Tune ikke kan modtage den digitale version af TV3, TV3+, TV2 Sport, Eurosport m.fl.. Hvis du anvender HF-t√¶t materiel gennem hele k√¶den (og du har den forn√łdne pakke), modtager du disse kanaler, og helt uden fejl.

Desv√¶rre s√¶lger "Antennelageret" ogs√• disse stik, men det g√łr dem ikke bedre. V√¶k med dem.

Hvis du har lavet forgreninger i din antenneinstallation i huset, så du kan tilslutte mere end 2 fjernsyn, skal du også have forstærker på, da det indkommende signal ellers er svækket for meget gennem denne forgrening.

HUSK:
Bortset fra slutstikket ved dit TV eller video skal egentlige samlinger af antennekabler, ogs√• til forgreninger, udf√łres med krimpede F-connectors, som her vist:

Samling med F-connector

Crimpede F-connectorer skal bruges Twist On må ikke anvendes ! ! !
twist-on connectorer. Du må IKKE bruge dem !
 
Billedet viser indend√łrs samling af Coax-kabler, som er tilladt ved overgang fra √©n kabeltype til en anden. Der m√• ikke anvendes "twist-on" F-connectorer, da de giver usikker forbindelse og ikke HF-t√¶thed. De kaldes også "skruekonnektorer"

Lokalforstærker i huset

St√łj i form af "sne" vil kunne optr√¶de, hvis man deler signalet op til 3-4 antennestik i huset. Vi anbefaler da en kvalitets bredb√•ndsforst√¶rker som f.eks. DKTs DA-xPMR (x kan v√¶re 1, 4 eller 8), eller Wisi's VX81 eller -82. Der skal ikke v√¶re separat forst√¶rker for TV og for FM. Du m√• ikke selv installere forst√¶rker med aktiv returvej tilsluttet til Tune Kabelnet.

Forstærkeren sættes foran eventuelle forgreninger for at kompensere for det tab, disse giver.

De, der har pr√łvet den, kombineret med ordentlige stik og kabler, kan berette om et Tv-billede, som er "fuldst√¶ndigt silkeglat, uden st√łj, p√• samtlige kanaler, noget som vi aldrig f√łr har set, i de √•r, vi har boet i Tune". Og s√•dan skal det bare v√¶re.

Hvis der er 68 dBµV (udtales d-b-mikro-volt) til rådighed ind i huset for enden af stikledningen, så vil internetafgreneren spise 4 dB af dette fra TV-signalet. En yderligere afgrener for at kunne forsyne 2 TV-apparater vil svække signalet yderligere 10-12 dB, hvorfor behovet for lokalforstærker hurtigt melder sig. Det er nemlig sådan, at minimumssignal niveau for et analogt signal på tv-bøsningen på en vægdåse er normalt 63 dBµV, maksimalt 77 dBµV. Når den analoge værdi anføres, er det fordi den er referencen til normen. Digitalt tv-signal og signal til Internettet ligger ca 4-6 dB under det analoge niveau (dette kaldes backoff-niveau). Det digitale signal måles med en måler, der låser digitalt på signalet når der måles. Det digitale niveau ind i en TV-modtager må ikke ligge lavere end 54 dBμV, og omvendt ikke højere end 74 dBμV. Niveauerne for de analoge og de digitale signaler fastlægges i hovedstationen, hvorfor det normalt er nok at måle de analoge kanalers niveauer, så har vi også værdierne for de digitale kanaler. Backoff-niveauet for de digitale kanaler gælder for hele vinduet, og maks. niveauet er altså også tilsvarende lavere.

Så det er ikke bare at skrue en husforstærker op selv: Signalet SKAL ligge i niveau inden for dette vindue, ellers går det galt. Er signalet for svagt, drukner det i støj. Er signalet for kraftigt, forvrænges det i modtageren, og dette opfattes også som støj.

Du må ikke selv installere en husforstærker med indbygget aktiv returvej. Ønsker du en sådan, kan du henvende dig til Tune Kabelnet eller en installatør som vi anbefaler. Årsagen er, at vi ikke vil tillade gør-det-selv folk, herunder elektrikere, at sende ukontrollerede signaler ud i vort fælles returvejs system. Hvis vi konstaterer støj fra et medlem, der hidrører fra sådanne ukurante installationer, spærres pågældendes returvej og regningen herfor tilstiles medlemmet.

Hvordan med jording af nettet i huset og galvanisk adskilelse

Det kan være en stor fordel dels at have jordet sin pc, dels at have et galvanisk skillefilter lige for enden af stikledningen hvor den kommer ind i huset, før skillepunkt til Internet-afgrening / lokalforstærker. Men dét er dog ingen garanti mod skader ved et lyn der går direkte i anlægget. men det kan yde en vis transientbeskyttelse, og ikke mindst hindre de såkaldte brumsløjfer, som skyldes stelpotentiale-forskelle mellem apparater i husstanden og antenneanlægget udenfor.

Kontakt vor servicepartner, Dansk Kabel TV, tlf. 43324750., hvis du er interesseret. Men hvis der er dette skillefilter, og der kommer en spids enten via lysnettet eller via antennekablet, så yder dette bedre beskyttelse, end hvis der ikke er. Og hvis der er potentialeforskel på stel mellem nettet i huset og antennenettet, så giver dette en mere stabil dataforbindelse.

Sådan isættes den galvaniske adskiller:

klik på billedet for at forstørre

tv. ses hvordan den tager sig ud med et fint hvidt plastic-dæksel. Der skal kun bruges én galvanisk isolator.


Læs mere om korrekt håndtering af F-connectors

Her er links til Cablecons Powerpoint-præsentationer om betydningen af korrekt brug af F-connectors til antennekabler:


Dette er en samlet opsummering af specifikationerne til din husinstallation:

Specifikationerne, som husinstallationen skal overholde, er indeholdt i bilag 4 til Vejledende tekniske retningslinier for fællesantenneanlæg. De følger den fælleseuropæiske Cenelec-standard og har været de samme i årevis.

Bilaget hedder: Bilag 4 Minimumskrav til signal- og systemværdier m.v. i tilslutningsdåse eller abonnent-tilslutningsstik hos abonnenten. Det står på side 63.

Hvis du får en installatør til at udføre en husinstallation for dig, så skal du forlange, at han skriver under på, at den overholder disse specifikationer. Enhver fagmæssigt kompetent installatør har intet problem med dette; han forstår hvad der skrives om her. Og hvis han ikke kan leve op til disse krav, så får du omvendt en ubrugelig husinstallation og spilder dine penge.

Når vi kommer ind hos et medlem, der klager over dårlige digitale tv-billeder, så tjekker vi med vort måleudstyr efter nedenstående kriterier, som måleudstyret kan tjekke helt præcist. Hvis installationen ikke overholder nedenstående krav, så skyldes det en installationsfejl, og denne kan faktisk altid udpeges ret let, og dermed udbedres. Der er nogle fagudtryk nedenfor. Lad dig ikke forskrække af disse. Dybest set handler det om tre ting: 1) nyttesignalets styrke (niveau) Det må ikke være for svagt og ikke være for kraftigt — 2) baggrundsstøjens styrke og afstanden mellem nyttesignal og baggrundsstøj, og endelig — 3) Lineariten af nyttesignalerne, dvs, at de forskellige kanaler alle skal stå nogenlunde lige kraftigt. Hvis man bruger ordentligt materiel og håndterer det forsvarligt, så er det ikke svært at overholde kravene.

Lidt teori om signalniveauer og de benyttede måleenheder. Læs mere ►

Følgende simple regler gælder, også for Tune Kabelnet. Tallene er altså fra gældende standard for fællesantenneanlæg (ovennævnte bilag 4):

 • Der kan benyttes analog PAL-modulation. Eller der kan benyttes digital modulation. Digitalt TV kører efter DVB-C standarden. Modulationen er da 64-QAM eller 256-QAM. I Tune benyttes kun 256-QAM, der rummer 25% flere bits, eller en digital HDTV station mere.

 • Signalkvaliteten på stikket skal overholde bestemte værdier, som står i ovennævnte bilag 4. Disse er:
  • for selve nyttesignalets styrke, mindste og største værdi:
   • Analogt tv: min: 60 dBμV maks: 77 dBμV
   • DVB-C 64-QAM modulation min: 47 dBμV maks: 67 dBμV
   • DVB-C 256-QAM modulation min: 54 dBμV maks: 74 dBμV

  • for afstanden til uønsket støj på stikket, både for analoge og digitale signaler:
   • Analogt TV (Pal system G), 4,75 MHz støjbåndbredde: 44 dB
   • Digital støj måles i MER. MER-værdi (Modulation Error Ratio) skal være mindst:
    • DVB-C 64-QAM, 47-862 MHz 26 dB
    • DVB-C 256-QAM, 47-862 MHz 32 dB

  • for forskel mellem to kanaler. Altså fra en kanal til de andre kanaler. Det kaldes linearitet:
   • Analogt TV, i området 47-862 MHz: Forskellen må være maks. 12 dB i hele området.
    • Og Indenfor ethvert 60 MHz område må forskellen være maks. 6 dB
    • Og mellem to nabokanaler må forskellen være maks. 3 dB
     Der må altså maksimalt være 12 dB forskel i niveau fra laveste til højeste analoge kanal i hele området

   • Digitalt: DVB-C 64-QAM, 47-862 MHz, samme som analogt, dvs. maks. 12 dB (OBS! 64-QAM benyttes ikke i Tune).
    • Mellem to digitale nabokanaler maks. 3 dB (samme forskel som mellem to analoge nabokanaler)
    • Forskel mellem digital kanal og analog mabokanal: maks. 10 dB. Det digitale signal må altså højst ligge 10 dB lavere end det analoge signal.

   • Digitalt: DVB-C 256-QAM, 47-862 MHz. Samme som analogt, dvs. maks. 12 dB (i Tune benytter vi nu overalt 256-QAM).
    • Mellem to digitale nabokanaler maks. 3 dB (samme forskel som mellem to analoge nabokanaler)
    • Forskel mellem digital kanal og analog mabokanal: maks. 10 dB. Det digitale signal må altså højst ligge 6 dB lavere end det analoge signal.

  • for linearitet indenfor en digital kanal, en såkaldt QAM-kanal: dvs. det enkelte QAM-signal må ikke have ”skæve skuldre” eller ”danse op og ned” men skal have flad top:
   • AM-TV. I forhold til billedbærebølgen: maks. ± 2 dB. husk på: Digitalt tv, QAM, er også AM (Quadratur AmplitudeModulation).
   • Indenfor et vilkårligt 0,5 MHz område i kanaler: maks. 0,5 dB. Altså inde i den enkelte QAM-kanal.

  • for forstyrrelser fra andre tv i samme installation, tværgående dæmpning ved forgrening:
   • TV/TV, 47-862 MHz: minimum 42 dB. Har du et Prosonic TV, vil det typisk forstyrre andre tv i huset, hvis du ikke har beskyttelse her.
    En simpel splitter, såsom et T-led, har kun 10-12 dB tværgående dæmpning.

Alle disse forhold kan kontrolleres med en AMA 300 måler, som teknikeren fra foreningen er udstyret med. Da vi skiftede fra 64QAM til 256QAM modulation hævede vi samtidigt niveauet ud af hovedstationen med 7 dB, således at det er de fornødne 7 dB kraftigere.

At det er ”lovligt” med f.eks. 74 dBμV indgangsniveau ind i et apparat gør imidlertid, at en del tunere slet ikke kan overholde standard, da en del ikke kan holde til mere end 70 dBμV. Der skal derfor af og til sættes dæmpeled på.

Det bemærkes, at signalniveauet for 256QAM må / skal være 7 dB højere end 64QAM, og at det derfor ikke må ligge under 54 dBμV målt på stikket. Her ser vi ved fejl ofte, at det ligger lavere end 54 dBμV.

Når dette tal måles, skal MER-værdien også kontrolleres, og den ligger som regel på > 38 dB, og dersom den skulle ligge nede på 32, så skal der gøres alarm, fordi det jo er et tal der svinger lidt op og ned, og da 32 er en mindsteværdi, så vil der dermed også uvægerligt komme pixelleringer hver gang den daler under 32. En god indikator har vi for den tilsvarende værdi på routeren (kabelmodemmet), hvis medlemmet har internet hos foreningen. Denne kan du selv aflæse ved at gå ind på routerens webside, der er http://192.168.110.1 eller http://10.100.32.1. Gå op lige ovenfor under "lidt teori" og se eksemplet dér.

Og i alle de tilfælde, hvor der har været problemer, har vi indtil nu fundet, at kravene i standarden ikke har været overholdt, oftest endda langtfra.

Et eksempel på hvordan en beregning af en korrekt husinstallation gøres. Her er indsat en forstærker (den hedder DA-4PMR):

Bemærk, at talværdierne for dBμV i denne tegning er det analoge niveau, som ligger 6 dB over de digitale niveauer.

Et praktisk eksempel er beskrevet i denne pjece.

Ved fejl ser vi som regel:

 • Linearitet ligger på en forskel på 15-20 dB fra laveste til højeste frekvens. Typisk ved manglende husforstærker og billige gør-det-selv kabler købt i byggemarked med for tynde ledere og ringe kobberkvalitet.
 • Eller den bølger op og ned, hvorved også de enkelte QAM’er ikke har en flad top. Typisk ved samlinger hvor lederne er samlet med kronemuffer eller gammelt materiel, eller helt enkelt ukurant materiel opsat af ikke-fagfolk, såsom en velmenende elektriker
 • Signalniveau ligger ofte under 54 dBμV for en eller flere digitale QAM-kanaler. Typisk ved manglende husforstærker eller ved fejl på stikledning.
 • Signal/støj ligger nede på 30-33 stykker i MER-værdi eller endnu lavere. Dette fejlsymptom ses som regel sammen med ovennævnte fejl
 • Forstyrrelser fra andre tv via et T-led. Afstanden SKAL være 42 dB. Ses altid ved samling med de billige T-led. Fordelere skal altid sikre den tværgående dæmpning og derfor må T-led ikke anvendes, og derfor skal der altid være lokalforstærker

Vi ser også ude hos brugere med fejl:

 • Signalniveau er ofte for kraftigt på enkelte kanaler, hvorved tunerens indgang overstyres. Hvis det er muligt, så dæmper vi til under 70 dBμV, dog sådan, at der fortsat er mindst 54 dBμV på alle kanaler
 • En forstærker overstyres ved for kraftigt indgangsniveau


Supplerende til stikledningsforskriften 

Gravning

Det er op til den enkelte abonnent selv at nedgrave stikledningen. Tune Kabelnet (inkl. vor serviceinstallat√łr) p√•tager sig ikke at udf√łre gravning. Imidlertid vil el-installatørfirmaet CR Electric i Havdrup, der har løst en del opgaver i Tune, gerne udf√łre denne opgave. 

Indgåelse af aftale herom er Tune Kabelnet uvedkommende. Tune Kabelnet indestår ikke for aftaler indgået med Tune Kloakservice

 

Konnektor p√• kabel og tilslutning  i skab

P√•s√¶tning af godkendt konnektor p√• kabel og tilslutning i stander skal udf√łres af Tune Kabelnets installat√łr. Det typegodkendte stikledningskabel kan udleveres af Tune Kabelnet.

Typegodkendt stikledning

Disse kabeltyper er specielt egnet til direkte nedl√¶gning i jord, med en kraftig plastkappe. Samtidigt er det velegnet til udend√łrs montage, idet det ikke m√łrnes ved l√¶ngere tids uds√¶ttelse for UV-str√•ler fra sollys. Dette fritager dog ikke for kravet om beskyttelse imod mekanisk overlast, hvor det f√łres op ad mur, helt op til 190 cm, jf. tegning.

Konkret benytter vi for l√¶ngder op til 30 m fabrikatet Cavel, type 11/50FC. For l√¶ngder over 30 meter benytter vi samme fabrikat type 17/73FC eller det endnu tykkere type 22/99FC – alt efter l√¶ngden. Kabeltypen 22/99 har det halve tab pr. m som standardtypen 11/50 har.  Standardkablet er et 75 ohm koaksialkabel. Det har 1,13 mm kobberinderleder, der er omsluttet af gas-opkveldet skumplast af en art teflon. Uden p√• dette er lagt en massiv kobberfolie, og uden p√• denne igen yderligere en afsk√¶rmning af kobertr√•de, der er spundet omkring folien. Kabeldiameter m√•lt uden p√• denne kobberfolie er 5,1 mm. Alleryderst er lagt en kraftig sort plastkappe af en tykkelse p√• ca 1,5 mm. Kablet er under kappen forsynet med en art vaseline, der g√łr det vandafvisende, hvis der imod alle hensigter skulle tr√¶nge fugt ind i kablet som f√łlge af skader (hul p√• kappen) eller ut√¶t udf√łrt konnektering.

Selv om kappen er tyk og sv√¶r, er det af yderste vigtighed at behandle kablet sk√•nsomt, hvor der er behov for at b√łje dette. Minimums bukningsradius for  stikledningskabel 11/50 er 50 mm – det svarer alts√• til en cirkel med 10 cm diameter !  Og d√©t g√¶lder en 90¬į b√łjning. For en 180¬į b√łjning er det 75 mm ! Hvis dette ikke respekteres, vil den gasopkveldede teflon omkring inderlederen blive mast mere eller mindre flad, og kablets elektriske egenskaber √łdel√¶gges, is√¶r den ensartede frekvensgang.  Det vil typiske ytre sig som d√•rlig Internetforbindelse med stort pakketab, sv√¶kkelse af tv-signaler eller forvr√¶ngning af disse med is√¶r forvr√¶ngede hvide tekster p√• sort baggrund. Og at lodrette linjer i tv-billedet st√•r og kr√łller eller pixellering eller helt manglende signal osv. i de digitale billeder.

 

Kabelafleveringspunktet, KAP

Alle nyinstallationer for nytilkomne abonnenter p√• Tune Kabelnet skal tilsluttes, s√•ledes, at en eventuel tilslutning til Tune Kabelnets Internetservice kan ske, uden at installationen i huset skal bygges om. Der skal v√¶re et s√•kaldt 65 MHz h√łjpasfilter (”HP”) mellem stikledning og tv og radioer, der tilsluttes til forbindelsen.

Inde i huset afsluttes stikledningen i et kabelafleveringspunkt, KAP. Dette kan være udformet på flere måder:

 1. Hvis der blot skal være én antennedåse i huset, opsættes typisk én enkelt antennedåse. I dag er dette altid en såkaldt multimediadåse, som har tilslutning for TV, FM samt kabelmodem via en særlig dataudgang. Denne dåse har indbygget 65 MHz filter.

 2. Der kan afsluttes i en internetafgrener, som efterfølgende tilsluttes TV/FM på den ene gren, og kabelmodem på den anden gren. Denne afgrener har ligeledes indbygget 65 MHz filter på TV/FM-grenen. TV/FM-grenen kan på sin side igen tilsluttes en separat forstærker (ofte på loft) med efterfølgende mangeleddet afgrener til mange TV/FM-dåser rundt i huset.

 3. Der kan afsluttes i en kombineret Multimediadåse og lokalforstærker, hvormed det er muligt at trække helt op til 6 TV i huset (dette kan kræve ekstra komponenter).

√Čn multimediad√•se (eksempel 1) eller en Internetafgrener eksempel 2) er inkluderet i prisen for Tune Kabelnets standard internetinstallation.  V√¶lges forst√¶rkeren i eksempel 3, leveres denne med en rabat p√• listeprisen for denne (pr 1.1.2005 p√• 150 kr).  Ved valg af, om det er behov for forst√¶rker, er kriteriet, at der skal v√¶re minimum 60 dBuV og maksimum 77 dBuV ind i et hvilket som helst TV-apparat, der opstilles.

Der m√• ikke udtages TV signal fra internetafgrenerens eller multimedied√•sens dataudgang . Bagudg√•ende signaler fra TV’ets antenneindgang √łdel√¶gger returvejen.

Tune Kabelnet leverer med en signalstyrke p√• 63 - 77 dBuV p√• f√łrste antenned√•se.


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  ¬© 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: