GŚ til Tune Kabelnets hjemmeside


Internet via antennekablet

Der opsættes et kabelmodem, som i vort tilfælde faktisk også er en router – datanetmæssigt set – fra Cisco eller fra andre, i hjemmet. Den hedder EPC3925, EPC2434 eller DPR2320

Men vi starter allerede ude i vejen, ved din stander. Bor du i rækkehus, er standeren en samle-stander for mange huse og ofte placeret ved en gavl. Standeren er lukket med en specialnøgle, og det er ikke meningen, at du selv skal pille i den. Det forbyder vi faktisk. Standeren er det sted, hvor det tykke fødekabel er forbundet med kablet ind til din husstand. Det sker via en forgrening eller en fordeler. Denne fordeler kan have tilslutninger til flere huse og den indeholder tillige en tilpasning af signalniveau, sådan at det signal, der sendes ind i huset er det samme, uanset hvor i kæden på fødekablet, standeren er placeret.

Men i denne sammenhæng er det vigtige, at der er monteret et filter mellem fordeler og stikledningen ind til dit hus. Det gælder samtlige tilsluttede i hele nettet. Når et medlem tilslutter sig Internettet, fjernes dette filter fra standeren og det placeres i stedet inde i huset. Filteret er nødvendigt for at hindre uønskede signaler inde fra medlemmernes installationer i at rende retur via returvejen. Sker det, vil hele Internettrafikken blive ødelagt i større eller mindre dele af nettet. Man kan sige, at en smule støj fra enkelte medlemmer summeres op, og forstærkes op jo mere og mere man kommer retur til hovedstationen. Derfor er dette filter nødvendigt, og alle kabel- og stikforbindelser skal være af højeste klasse. Sådan har vi et HF-tæt kabelnet. (Og glem alt om, at du kan få helt gratis Internet, hvis du skulle få fat i et kabelmodem eller router ad omveje og sådan bare selv fik lyst til at pille filteret af ude i standeren. Det vil ikke kunne lykkes og du vil få regningen for fejlsøgning og -udbedring. Hvert eneste kabelmodem er kendt og registreret på sin MAC-adresse i hovedanlægget. Så glem dét).

I den anden ende af din stikledning – inde i huset, findes der i dag normalt en vægdåse eller måske en forstærker med efterfølgende fordeler til flere antennekabler internt i huset.

Her er det vi bryder ind og placerer en forgrening. Denne forgrening indsættes før første antennedåse og før en eventuel lokal antenneforstærker, du måtte have sat op. Vi sørger for montering af denne forgrening. Fra forgreningens ene ben føres ét antennekabel kabel videre til Cisco-routeren. Kvaliteten af dette kabel er beskrevet nedenfor. Vi monterer nu filteret, der blev fjernet ude i standeren, på det andet ben, og efter filtret fortsætter vi til det hidtidige antennesystem i huset. Forgrening og filter er indeholdt i klimabestandige, fuldstændigt tætte metaldåser. Det betyder, at den er helt tæt for ind- og udstråling af radiobølger og elektrisk støj, og for indsivning af fugt og insekters gøren og laden.

På denne måde tillader vi kun returtrafik fra kabelmodemet. Det er helt afgørende for succes, at dette filter spærrer effektivt, og at lednings-, stik- og forbindelseskvaliteter er i top hele vejen igennem.

Gammelt ukurant kabel må ikke bruges, hvis det ikke er af bedste kvalitet og helt tæt overfor støj: Der skal være folie i forbindelse med skærmen. Tvivlsomme kabler, såsom gamle 50 ohms coax-kabler, der har været brugt til ethernet og er kasseret, må ikke bruges. Sådanne kabler er heller ikke 75 ohm, alene af den grund vil det gå galt med dem. Forbindelsen frem til routeren må ikke passere gennem plastic-vinkel TV antennestik og ditto dåser og lignende stads. En eksisterende antenneforstærker i dit eget hus må ikke indgå i signalvejen af den simple grund, at det ikke er en to-vejsforstærker. Men et ordentligt, langt coax-kabel er nu heller ikke kritisk: Kvalitets coax-kabel er trods alt det billigste, og en husinstallation med 60 meter kabel fra splitter til Cisco-router – uden nogen hus-forstærker – er set køre fint i Tune. Tabet i 60 meter kabel er trods alt kun ca. 6 dB.

Hvis din stikledning føres direkte op på loftet, og der er forgreninger til antennestik i hele huset evt. med en forstærker først, oppe på loftet, så skal den nævnte forgrening altså indsættes allerførst. Før nogen som helst forstærker.

Cisco-routeren kan ikke placeres oppe på loftet ved spærene under de uisolerede loftsplader/tagsten fordi dens driftstemperatur skal ligge mellem 0 og 40 grader Celsius.

Du kan selv forberede installationen ved at trække kabel af behørig kvalitet fra loftet og ned til det sted, hvor du vil have routeren til at stå. Men altså før nogen lokal antenneforstærker. Kablet til sidstnævnte forbindelse skal være et højkvalitetskabel, som kan købes enten hos os eller Tune El-Center eller Antennelageret. Lad være at bruge andet. Det siger vi ikke fordi vi har en aftale med en sælger, men fordi vi vil være sikre på kvaliteten, og ikke mindst fordi vort værktøj og vores connectors er udvalgt udfra de dimensioner, de nævnte kabeltyper har.

Kablet skal være dobbeltskærmet, med både folie og tråde i skærmen og med minimum 85 dB skærmdæmpning. Derfor benytter vi DG113 fra DKT der mere end opfylder dette krav.

Og dernæst skal du sikre adgangs- og arbejdsforhold og miljø, så vores montør kun skal foretage selve tilslutningen. Hvis vi skal op på loftet, nytter det ikke, at der skal først lige skal flyttes 5 flyttekasser og en kommode, før vi kan komme til.

Samlinger af antennekabler skal kun udføres med den bedste kvalitet samleled og i form af F-connectors, altså helt tætte og med gevind, så det er tæt forseglet. Sådanne samlinger findes både til inden- og udendørs montage.

Ikke sådan:
Endelig skal vi lige se et foto, som til skræk og advarsel viser, hvordan antenneledninger ikke må samles:

Men sådan:

med krimpede F-connectors,
her vist med indendørs connectors:

 


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  ¬© 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: