Gĺ til Tune Kabelnets hjemmeside
 

 

Anlægsplanen for Tune Kabelnet

Tune Kabelnet er inddelt i segmenter - som vi kalder øer.

Vi foretager til stadighed ø-opdelinger. Det gør vi, fordi netkapaciteten er en delt kapacitet og for at sikre, at en tilfældig fejl rammer så få som muligt

Pr 1. juli 2014 består nettet af 5 øer: Nordvest, Sydvest, Midt, Lunden og Øst. Vi planlægger at opdele disse øer i langt mindre, idet hver ø skal opdeles i 2 andre, idet Midt dog skal opdeles i 3, således at vi derefter har 11 øer. Opdelingen sker ved at der føres en selvstændig forbindelse fra hovedstationen ud til et knudepunkt eller et tilslutningspunkt for øen ude i området. Dette punkt kaldes også en node, fra den engelske netværksjargon for en knude.

Opdelingen er nødvendig, fordi forbruget i øjeblikket er under hastig forandring fra flow-tv kigning til streaming over nettet, og dette kræver en voldsomt øget kapacitet. Dette opnås ved at vi med ø-opdelingen opdeler antallet, der deles om en øs kapacitet — husk på, at alle brugere på en ø deler dennes kapacitet.

Det drejer sig altså ikke om at øge den enkeltes kapacitet, men om at stadigt færre deler den samme kapacitet. Herved sikrer vi, at også fremtidens forbrugsmønster til stadighed kan fungere fejlfrit. Og samtidigt at indkredsning af fejl påvirker stadigt færre, og kan gøres stedse mere præcist og hurtigt.

Tegninger og diagrammer, med forstærkere, beregnede niveauer, fordelere og kabeltyper, alt dette er samlet på Intranettet, hvor man kan klikke sig frem fra hovedstationen, til noderne og helt ned til den enkelte tilslutning

Klik her for at se anlægsplanen


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: