G til Tune Kabelnets hjemmeside

Tving din router online
Opdateret 29. august 2013


Tving home gateway EPC2434 eller EPC3925 online p� en given frekvens


Et forl�b, hvor en s�dan router / home gateway ikke kommer online, er af et medlem beskrevet s�ledes: 

Jeg har de sidste 2 dage ikke kunne komme p� Internettet.
Har I ved en fejl lukket for min adgang til Internet?
Jeg bruger den nyeste router af mrk. Scientific Atlanta.

Jeg har efter anvisning fra Tune Kabelnets hjemmeside k�rt fejlfinding, hvorfor jeg kan oplyse, at TV-signal, forbindelser, opdateret antivirus m.v. er ok og opdateret. Jeg har pr�vet flere gange at slukke for router PC, men der er stadig ikke adgang til Internet.

Router genstarter s� at sige hele tiden. Den starter med lys i Power og USB lampen. Herp� lys i DS og senere i US lampen + wireless lampen t�ndes. Herefter er alle lamper t�ndt undtagen online lampen Efter et par minutter genstarter router og bruger samme fremgangsm�de som overfor angivet.

Lampen for online adgang t�ndes aldrig.

Her er et forslag - (hvis du har en EPC3925, s� rul ned)

a) EPC2434

�bn en internetbrowser p� din pc.

I adresselinjen, skriv: http://192.168.0.1/gscan.asp eller http://10.100.32.1/gscan.asp

Du skulle s� gerne f� et billede op, der ser omtrent s�ledes ud:

 I det f�rste felt, ben�vnt "Downstream Frequency", kan der st� hvad som helst – det viser bare hvad frekvens din home gateway tuner lige her og nu er stillet ind p�, men da den scanner, s� �ndrer dette sig..

... s� du skal derfor g� ned i tredje indtastningsfelt, som her hedder ”Starting Frequency” ( markeret med rød firkant her) og skrive 266000000 (266 efterfulgt af 6 nuller) - og derp� hurtigt trykke p� knappen ”Click here to restart your cable modem” – og s� kommer det i gang igen efter nogen tid (minimum 2 minutter, ofte l�ngere). Du kan ogs� benytte frekvenserne 266, 282 eller 290 MHz. Det skal skrives i enheden Hertz, alts� efterfulgt af 6 nuller.

MEN:

HVIS DU IKKE f�r dette billede op med adressen 192.168.0.1 – s� pr�v i stedet denne adresse: http://10.100.32.1/gscan.asp og f�lg samme procedure. Hvis feltet ”Downstream frequency” allerede fra start stod p� en korrekt frekvens (266000000, 274000000, 282000000 eller 290000000), s� er det ikke her problemet ligger og s� m� vi tale sammen igen.


b) EPC3925

�bn en internetbrowser p� din pc.

I adresselinjen, skriv: http://10.100.32.1 (eller http://192.168.110.1) og tryk p� login. Du skal ikke udfylde username/password.

Hvis routeren stadig s�ger, kan du nu g� til undersiden ChannelsSelection.htm, nemlig ved at du

i adresselinjen skriver: http://10.100.32.1/ChannelsSelection.htm (eller http://192.168.110.1/ChannelsSelection.htm), s�ledes:

og trykker enter

Du f�r s� dette billede op:

Billedet kommer kun op n�r du er logget ind (se ovenfor) og routeren endnu ikke er online.

Og i det tredje indtastningsfelt skriver du s� nu startfrekvensen i Hertz, alts� med de 6 nuller til sidst:

Derp� klikker du p� "Click here to restart your cable modem" 

Routerens kabelmodem starter nu en fornyet s�gning, og den starter p� denne frekvens. Derfor finder den lynhurtigt en brugbar downstream-kanal, l�ser p� denne og forts�tter med at finde en upstream-kanal, l�se p� denne og slutteligen kommer den online.
 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: