GŚ til Tune Kabelnets hjemmeside


Takstblad for Tune Kabelnet - gældende for 2014

Vedtaget på ordinær generalforsamling 29. april 2014.

Der er alene prisstigninger på programafgifter som skyldes stigninger der sendes videre til youSee og til TV2

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

PRISER OG GEBYR 2014 (i kroner, inkl. moms)
2014

1

Kontingent Fuld pakke 2014

4200 + 200 (Teknisk kontingent) =

4.400

2

Kontingent Sportspakke 2014

3660 + 200 (Teknisk kontingent) =

3.860

3

Kontingent Familepakke 2014

3400 + 200 (Teknisk kontingent) =

3.600

4

Kontingent Mellempakke 2014

2350 + 200 (Teknisk kontingent) =

2.550

5

Kontingent Grundpakke 2014

569 + 200 (Teknisk kontingent) =

769

6

Teknisk kontingent, uden signallevering

200

7

Rykkergebyr (ikke momsbelagt)

100

8

Service-/Adm.-/Ejerskifte-/Internet-Flytte eller lukke-gebyr (ikke momsbelagt)

250

9

Pakkeskiftgebyr, pr. skift

500

10

Fra-/Tilkobling - DAGSPRIS

650

11

Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet, dog ikke landsbyen gl. bydel 2)
(inkl. router)

2.000

12

Etablering af Internet på eksisterende TV-tilslutning, ekskl. router
— der betales direkte til installatør, KK Partner, tlf. 7538 1414, mail: service@kk-partner.dk

595

13

Ej tilmeldt Nets (tidl. PBS) ÔŅĹ? opkr√¶ves bagud ( for PBS-nummer)

25

14

Internetafgift pr. måned

125

15

Tilslutning til Internet, inkl DOCSIS 3.0 router, ekskl. installation 3)

300

16

Router Dagspris

895

17

Stikledning fra stander til hus, samt montering af √©n stikd√•se inde i huset, inkl. op til 30 mtr. kabel, ekskl. gravearbejde. 
Pr. 1-1-2013: - CA. DAGSPRIS

1.500

Takstblad for 2013 kan læses her.

Noter 2 og 3 til takstblad revideret 8/5-.2014:

Idet der pr 1. oktober 2013 skiftedes fra 3 til 5 pakker, skete der en foreløbig efterregulering ved januaropkrævningen 2014. Den endelige efterregulering sker dog først pr 1. juli 2014, efter ovenst√•ende takstblad for 2014.

Pakkestrukturen er denne:

Bemærk: Man kan vælge enten familiepakken eller sportspakken, umiddelbart efter mellempakken. Disse to er altså helt sidestillede i adgangsmulighed, men fra 1.4.2014 med en mindre forskel i pris.

Prismodel:

Pakke
Pris opkr√¶vet pr måned 1)
Pris opkr√¶vet pr måned GB 2)
Ny pris opkr√¶vet halvårligt
Ny pris helårligt
grund
74
0
385
769
mellem
223
148

1.275

2.550
familie
310
236
1.800
3.600
sport
332
258
1.930
3.860
fuld
377
303
2.200
4.400

Denne opstilling er redigeret 8/5-2014

Opkrævning januar 2015:

Pakke
Pris opkr√¶vet pr måned 1)
Opkrævet à conto 1/1-2015
Forel√łbig pris hel√•rligt
Pris opkr√¶vet pr måned GB 2)
grund
74
385+200
769
0
mellem
223
1.274+200
2.550
162
familie
310
1.803+200
3.600
249
sport
332
1.930+200
3.860
289
fuld
377
2.200+200
4.400
273 (316,
se note 3)

Der er opkr√¶vet halvdelen af sidste √•rs kontigent for radio/tv √† conto + kontigent p√• 200 kr til Tune Kabelnet Som s√¶dvanlig bliver restbel√łb af kontigent vedtaget p√• generalforsamling d. 30 april opkr√¶vet p√• opkr√¶vning i juli m√•ned.

Tre noter til opstilling:
1) Dette bel√łb indeholder, at der er lagt 10 kr i gebyr til for at blive opkr√¶vet pr m√•ned. Samt evt. kontingent til TKN. Hvis du opkr√¶ves halv√•rligt, er f.eks. prisen pr m√•ned alts√• 10 kr lavere.
2) GB = Greve Boligselskab. Udgiften til¬†grundpakke¬†betales via huslejen og afregnes af GB samlet og direkte overfor Tune Kabelnet. Bel√łb for de √łvrige pakker er derfor reduceret med grundpakkeprisen p√• 64 kr.
3) for lidt opkrævet i januar prisen ændres 1 februar

Eksempel hvis ingen pristigninger ‚ÄĒ s√•ledes reguleres pr 1.7.2015:
Fuldpakke vil blive opkrævet 4400 -2400 = 2000 kr
Sportspakke vil blive opkrævet 3860 -2130 = 1730 kr
Familiepakke vil blive opkrævet 3600 -2003 = 1597 kr
Mellempakke vil blive opkrævet 2550 -1474 = 1076 kr
Grundpakke vil blive opkrævet 769 -585 = 184 kr

Der er opkrævet halvdelen af sidste års kontigent for radio/tv à conto + kontingent på 200 kr til Tune Kabelnet.
Som s√¶dvanligt bliver restbel√łbet af radio /tv kontingent og foreningskontigent vedtaget p√• generalforsamlingen d. 30 april.
Og det bliver så opkrævet 1. juli.

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne

Pakkerne etableres vha. filtre.


Der er alts√• foretaget a conto opkrævninger efter ovenstående prismodel, indtil endelig udligning kan ske ved opkrævning 1. juli:

Kontingentet opkr√¶ves i 2 √•rlige rater. Disse er ikke lige store: Den f√łrste rate, der opkr√¶ves 1. januar, er à conto og er lig halvdelen af √•rskontingentet fra foreg√•ende √•r, og i den anden rate, der opkr√¶ves 1. juli, sker der s√• regulering i forhold til √¶ndringerne i det af generalforsamlingen samme √•r fastsatte kontingent. De to rater der derfor ikke lige store.

Beboere i Greve Boligselskabs (GB) Tune-afdelinger opkræves for grundpakken via huslejen, og det er GB, der fastsætter størrelsen af afgiften for grundpakken, som er noget højere end de 64 kr/md. Det er oplyst, at dette skyldes, at GBs afdelingsbudgetter er fastlagt inden ovenstående priser var kendte, og fordi nogle afdelinger endvidere betaler af på modernisering af antenne-installation i lejligheden i 2011. Det er et internt anliggende i boligselskabet.

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få telefoni via sin Internetrouter.
Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Hvis du bor i Nørregade nær kirken, i Skolegade eller på Roskildevej eller Gadevænget:

Dette område er siden 2012 tilsluttet Tune Kabelnet.*)

Tilslutningsafgift

Der gælder anden takst for tilslutningspris i den gl. bydel, og dette afhænger af, om vi har mulighed for at tilslutte dig. Kontakt bestyrelsen for at få yderligere information og/eller tilbud. E-mail: kabelnet@tunenet.dk

*) Tilslutningsafgift på 2.000 kr d√¶kker alene tilslutning til Tune Kabelnets "gamle" omr√•de, der har v√¶ret d√¶kket  f√łr 2005. Se ogs√• her. Men den er inklusive tilslutning af kabelmodem/router til Internet. Området, der blev indlemmet dækket i 2005 (Søndergade, Vestergade, Toften, Krogen, m.fl., tilsluttes for kr 5.000, ligeledes inklusive Internet. Dette beløb er reguleret ned i maj 2012.
For de nyeste områder oprettet 2011: Skolegade, Roskildevej, Nørregade, Gadevænget er prisen fortsat 12.000 kr. Man kan her få en afdragsordning for betaling over flere rater mod en mindre merpris.

Herudover skal den enkelte betale for stikledning: Denne opgivne pris p√• stikledningen d√¶kker s√•ledes udelukkende monteringen af stikledning (tilslutningskabel), samt √©n stikd√•se i huset. For Internet indbefatter det tillige tilslutning til routeren (denne i sig selv betales s√¶rskilt, til dagspris, se pkt 13). De i pkt. 10 opgivne 595 kr. er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV/Radiotilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemsskab. Takst for en nytilslutning ogs√• omfattende Internet er anf√łrt i pkt. 9, dog ekskl. router.

Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning.
Pris for selve gravningen er alts√• ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde s√łrger du enten selv for eller du kan kontakte en entrepren√łr til at hj√¶lpe dig.
F.eks. CR Electric i Havdrup, der har løst en del opgaver i Tune.

Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 14; den her anf√łrte pris er faktisk dagspris baseret på 30 meter, da denne afh√¶nger af dagprisen fra vores leverand√łr. Og du skal regne med en højere pris ved koteletgrunde og andre steder, hvor længden kan overstige 30 meter, som kræver længere og tykkere kabel, hvorfor prisen kan være højere i så tilfælde.

**) Da Tune Kabelnet har et stort antal brugte DOCSIS2-routere af typen EPC2434 stående, kan man blive tilsluttet Internet for 0 kr og få udleveret en sådan router, så længe lager haves. Ved ophør af Internetabonnement eller opgradering af router til en DOCSIS3-router, så skal denne afleveres igen. DOCSIS2 routere kan ikke komme over 45 Mbit; de er mindre robuste overfor støj og kører trådløst væsentligt langsommere.

OFTE STILLEDE SP√ėRGSM√ÖL
m.h.t. priserne i takstbladet. Revideret 8/5-2014

 1. Jeg bor i Greve Boligselskab (GB) og får andre priser. Hvorfor det?
  Svar: Boligselskabet skal ifølge loven levere minimum grundpakke og taksten for denne er indeholdt i huslejen, inklusive et beløb for administration til GB. Hvis du skal have andre pakker (Mellempakke, Familiepakken, Sportspakken eller Fuldpakken), opkræves derfor kun differencen. GB beregner et noget højere beløb for grundpakken end de 64 kr/md. Dette fordi GBs afdelingsbudgetter er fastlagt inden ovenstående priser var kendte (hvor vi jo gik ud fra 96 kr/md), og fordi nogle afdelinger endvidere betaler af på moderniseringen af antenne-installationen i lejligheden i 2011.

 2. Jeg vil kun tilmelde mig internet hos Tune Kabelnet, kan det lade sig g√łre?
  Svar: Nej, dette kan ikke lade sig g√łre. Internetforsyningen sker via en r√¶kke tv-kanal-pladser, der ligger midt i grundpakkeomr√•det. Du skal som minimum aftage Grundpakken for radio & tv, f√łr du kan blive tilsluttet vores internetl√łsning. Det er ikke muligt at levere internet uden at du via samme kabel kan modtage Grundpakken.
   
 3. Jeg vil tilmelde mig radio/tv til Tune Kabelnet, og jeg graver selv på min egen grund. Hvad koster dette?
  Svar: 2.000 kr (indmeldelse) + ca. 1.500 kr (konnektering af stikleding + 1 stikd√•se inde i huset, inkl. op til 30 meters kabel, ekskl. gravearbejde) = omkring kr 3.500 kr. Prisen er ekskl. yderligere stumper, s√•som l√¶ngere stikledning, evt. egen lokalforst√¶rker, ekstra stikd√•ser hvis der skal tilsluttes flere fjernsyn m.m. og ekskl. kontingent for radio/tv. Hvis du tilmelder dig Internet samtidig, får du router med i samme pris.
   
 4. Jeg bor i den Gl. Bydel (den gamle landsby), og vil tilmelde mig radio/TV til Tune Kabelnet. Hvad koster dette?
  Svar: dette afh√¶nger om din adresse kan tilsluttes vores net. I den Gl. Bydel g√¶lder s√¶rlige tilslutningsomkostninger, der dækker at udbygningen her er sket i nyere tid.
  Tilslutning koster 5.000 kr for følgende veje: Søndergade, Vestergade, Nørregade lige nr 12-op, ulige nr 19-op, dele af Tune Bygade, Toften, Krogen, Snoldelevvej.
  Tilslutning koster 12.000 kr for følgende veje: Skolegade, Gadevænget, Roskildevej lige nr op til 6, ulige nr 1, samt 15C og op til og med 17, Nørregade ulige nr 5-17 lige nr 4-10. Henvend dig via e-mail til kabelnet@tunenet.dk.
  Der er ikke etableret d√¶kning p√•: Baldersvej, Tj√¶rebyvej, Østergade, Strædet, Industrilunden, dele af Arnestien, Lundevej ulige nr.
  Hvis du tilmelder dig Internet samtidig, får du f√•r router med i samme pris (uden at betale ekstra).
   
 5. Jeg vil tilmelde mig radio/tv til Tune Kabelnet, og vil ha' hjælp med gravning af stikledning. Hvad koster dette?
  Svar: 2.000 kr (indmeldelse) + ca. 1.500 kr (connectering af stikledning + 1 stikd√•se inde i huset, inkl. op til 30 meters kabel) + prisen for gravning på din egen grund (som vi ikke kender, men som du kan f√• ved at kontakte en entrepren√łr) = 3.500 kr + pris for grave-arbejde. Prisen er ekskl. yderligere stumper, s√•som l√¶ngere stikledning, forst√¶rker, ekstra stikd√•ser hvis der skal tilsluttes flere fjernsyn m.m. og ekskl. kontingent for radio/tv.
   
 6. Jeg vil tilmelde mig radio/tv + internet Tune Kabelnet, og jeg graver selv på min grund. Hvad koster dette?
  Svar: 2.000 kr (indmeldelse + Internettilmelding og router) + ca. 1.500 kr (connectering af stikledning + 1 stikd√•se inde i huset, inkl. op til 30 meters kabel, ekskl. gravearbejde), altså inkl. internet-router = 3.500 kr. Prisen er ekskl. yderligere stumper, s√•som l√¶ngere stikledning, forst√¶rker, ekstra stikd√•ser hvis der skal tilsluttes flere fjernsyn m.m. og ekskl. kontingent for radio/tv og afgift internet.
   
 7. Jeg vil tilmelde mig radio/tv + internet Tune Kabelnet og jeg vi ha' hjælp med gravning af stikledning. Hvad koster dette?
  Svar: 2.000 kr (indmeldelse + Internettilmelding og router) + ca. 1.500 kr (connectering af stikledning + 1 stikd√•se inde i huset, inkl. op til 30 meters kabel) = 3.500 kr PLUS grave-arbejde (som vi ikke ved hvad koster da det afh√¶nger af entrepren√łr). Prisen er ekskl. yderligere stumper, s√•som l√¶ngere stikledning, lokalforst√¶rker, ekstra stikd√•ser hvis der skal tilsluttes flere fjernsyn m.m. og ekskl. kontingent for radio/tv og afgift for internet.
   
 8. Jeg vil tilmelde mig internetforbindelsen fra Tune Kabelnet og har radio/tv fra Tune Kabelnet i forvejen. Hvad koster dette?
  300 kr for router (0 kr for DOCSIS2-router**) + 595 kr for installation.
  Denne priser indeholder installation + tilslutningsdåse + connectors.
  Prisen er ekskl. yderligere stumper, s√•som lokalforst√¶rker, evt. udbedring af fejl p√• stikledning, kabel, m.m. og ekskl. kontingent for internet. Router betales til Tune kabelnet før installation igangsættes. Installation betales til Tune Kabelnets installatør: KK Partner 595 kr + yderligere stumper, der aftales ad hoc.
   
 9. Jeg vil tilmelde mig internetforbindelsen fra Tune Kabelnet og har radio/tv fra Tune Kabelnet i forvejen og vil k√łre tr√•dl√łst internet. Hvad koster dette?
  300 kr for router der skal betales til Tune Kabelnet før installation igangsættes (0 kr for DOCSIS2-router**). Hertil 595 kr for installation.
  Installation indeholder tilslutningsdåse + connectors, ekskl. yderligere stumper (såsom forstærker, ledning, m.m.) og ekskl. kontingent for Internet.

  Ops√¶tning af tr√•dl√łst netv√¶rk er ikke inkluderet i standard prisen. Dette skyldes at det nogle gange driller med for√¶ldede operativsystemer at f√• netv√¶rket til at k√łre. Derfor skal ops√¶tning af tr√•dl√łst netv√¶rk aftales separat med installat√łren, s√•fremt det tager l√¶ngere end 5-10 minutter at s√¶tte netv√¶rket op. Ogs√• udgifter til tr√•dl√łse PC-kort st√•r du selv for.

  De siden 1.4.2004 leverede standardroutere (i dag Cisco EPC2434, Cisco EPC3925) indeholder tr√•dl√łst accesspoint (802.11g, 802.11n), der siden 1.4.2008 leveres √•bnet. Du beh√łver derfor normalt ikke k√łbe yderligere tr√•dl√łst access-point. Der er ingen garanti for d√¶kning i hele dit hus, og heller ingen garanti mod forstyrrelser fra andre, der k√łrer tr√•dl√łst. Et kabel giver altid den bedste forbindelse. Den siden 1.4.2008 leverede router har 4-port switch (100 Mbit lokalt i huset), 1 USB-port samt 2 analoge telefoniporte. Den siden 1.4.2010 leverede router (Cisco EPC3925) har 4-port switch (1 Gigabit lokalt i huset), 1 USB-port fot tilslutning af netv√¶rksapparater, s√•som printer, samt 2 analoge telefoniporte. Det tr√•dl√łse net for EPC3925 k√łrer 802.11n, der alts√• kan tilsluttes computere, der kan k√łre 802.11b og g og n, og som sådan yde op på det antal Mbit trådløst, som også er på kabel, dog ikke meget over ca 75 Mbit.

 10. Jeg har mere end √©n pc. Kan jeg k√łre flere computere p√• √©n router?
  Ja, det kan du snildt. Med den switch, der er indbygget i routeren, eller som kobles mellem din router og pc'en eller pc'erne, s√• kan du k√łre med flere pc'er samtidigt. En switch ligger p√• fra ca 120 kr og opefter, alt efter antal porte. Switchen k√łber du i en computerforretning. Den router, vi har leveret siden 1.4.2010, indeholder imidlertid 4-port gigabit switch (Cisco EPC3925).

 11. Jeg flytter til Tune udefra, til et hus/lejlighed, hvor der allerede er Tune kabel-Internet. Hvad koster dét?
  a) Hvis sælger af huset / foregående beboer af lejligheden vil sælge sin router til dig, så koster det kun et administrativt gebyr på 250 kr.
  b) Hvis s√¶lger selv tager sin router med sig, men installationen i√łvrigt er intakt og i orden, s√• koster det 400 kr for en ny, konfigureret router.
  c) Hvis lejligheden ved istands√¶ttelse f√•r √łdelagt installationen (dette er desv√¶rre set, f.eks. ved gulvafslibninger), s√• koster det minimum 595 kr for en installation (+ genetablering af f√łringsvej for kabel), og hvis router ogs√• mangler, s√• skal der lægges 400 kr oveni for den ny router. D√©t afh√¶nger alts√• af situationen konkret.
   
 12. Jeg flytter fra et hus der har internet fra Tune kabelnet, og flytter til et hus der også allerede har internet via Tune Kabelnet. Hvad koster det?
  Dette afh√¶nger af, om du medtager din router fra det hus du fraflytter, eller om du videres√¶lger din egen router til k√łberen af dit hus, og det samme g√¶lder for hus 2, hvor du flytter hen.
  Hvis begge routere forbliver i husene, koster selve flytningen 250 kr.
  Hvis du tager din egen router med til det hus du flytter ind til, koster det også 250 kr for selve flytningen.
  Hvis du lader din router st√• i huset du fraflytter, og der ikke er router i det hus du flytter ind i (men i √łvrigt en intakt internetinstallation via Tune kabelnet), skal du have en anden, konfigureret router til dagspris, pt. (maj 2013) er dette kr. 300. Hvis du derimod allerede har en router, og bare vil købe den, er prisen 895 kr.
  Prisen er ekskl. yderligere stumper, såsom forstærker, evt. udbedring af fejl på stikledning, kabel, m.m. og ekskl. kontingent for internet.
   
 13. Jeg flytter fra et hus der har internet fra Tune Kabelnet (hus 1), og flytter til et hus der har radio/tv, men ikke internet (hus 2). Hvad koster det?
  a. Jeg tager min egen router med fra hus 1 til hus 2. Pris for at få installeret internet i hus 2 er: kr 595.
  b. Jeg lader min egen router st√• i hus 1, og skal ha' en nytilslutning af internet i hus 2: kr 300 for router (0 kr for DOCSIS2-router**) + 595 kr for installation.
  Prisen er ekskl. yderligere stumper, s√•som forst√¶rker, evt. udbedring af fejl p√• stikledning, kabel, m.m. og ekskl. kontingent for internet. Hertil kommer flyttegebyret på 250 kr.
   
 14. Jeg fraflytter, og skal sige min internetforbindelse op, eftersom den nye ejer ikke √łnsker at v√¶re tilsluttet Tune Kabel-Internet. Hvad koster dette?
  Dette koster et lukkegebyr p√• 250 kr, samt der er 3 m√•neders opsigelse p√• internetforbindelsen. Der er evt. mulighed for at Tune Kabelnet tilbagek√łber din router, hvis den er under 2 √•r gammel. Denne afskrives over 3 √•r, ud fra den g√¶ldende indk√łbspris for vor router p√• det tidspunkt du opsiger din internetforbindelse.

 15. Der har været Internet i Tune Kabelnet siden juni 2000. Der findes flere modeller af routere. Er de lige "moderne"?
  Der findes f√łlgende typer, der alle har router, ethernet-interface og USB-interface. De 1220, der er opgjort i brug pr 11.5.2013, fordeler sig s√•ledes:

  Ajourført 27. august 2013

  Fabrikat og type Særlig egenskab Interfacehastighed mod PC med kabel udleveret antal i Tune
  ZyXEL 964*** (udskiftet for 944) 4 port switch (udfaset 2010)
  10/100 Mbps ethernet 2002-2004 0
  Scientific Atlanta DPR2320**** tr√•dl√łst access-point 54 Mbps 10/100 Mbps ethernet 2004-2008 0
  Scientific Atlanta DPR2320R2**** tr√•dl√łst access-point 54 Mbps 10/100 Mbps ethernet Q1-Q2- 2008 0
  Cisco (tidl. Scientific Atlanta) EPC2434

  tr√•dl√łst access-point 54 Mbps
  4-port switch 10/100 Mbps
  UPnP
  2 SIP-telefoniporte

  10/100 Mbps ethernet
  480 Mbps USB2
  2008-2010 281
  Cisco EPC3925 tr√•dl√łst access-point 2,4 GHz, 802.11n med op til 300 Mbps
  4-port switch 10/100/1000 Mbps
  UPnP
  2 SIP-telefoniporte
  10/100/1000 Mbps ethernet 2010- 962
  *** helt udfaset 16. februar 2012
  ****udfaset 15. juni 2013 ved skift til EuroDOCSIS standard

 16. De første fire modeller har siden februar 2010 k√łrt efter en nyere standard som kan give st√łrre ydelse i upstream-retningen (v√¶k fra din pc, mod Internettet), nemlig DOCSIS 2.0. Desuden indeholder de fire sidstn√¶vnte tr√•dl√łst access-point. Den sidstn√¶vnte model kan k√łre en endnu hurtigere hastighed, nemlig den ny standard, DOCSIS 3.0, der blev sat i v√¶rk 15. juni 2010 Tune Kabelnet har valgt at åbne for op til 53 Mbit down/ 30 Mbit up for disse, og dette planlægges hævet til 120 Mbps ca 2015 eller '16.

  Selv om routeren har 100 eller 1000 Mbps ethernet-interface, eller 54 eller 300 Mbps tr√•dl√łst access-point, s√• giver den ikke automatisk denne hastighed til/fra Internettet. 

  Medlemmer kan få SIP-baseret fuld IP-telefoni via den indbyggede telefoni-port i EPC2434 og EPC3925-routerne fra 30. marts 2012 imod operatøren Evercall, som Tune Kabelnet samarbejder med. IP-telefoni er allerede i dag muligt p√• alle routere fra andre udbydere med en ekstern SIP-adapter.

  EPC2434 og EPC3925 kan køre Universal Plug and Play, UPnP. Det er det samme som DLNA, som er den moderne måde at sammenbinde alle slags netværksbaserede enheder i hjemmet i dag. EPC3925 kan som en sand home gateway med gigabit router og switch, og som sådan tjene som det centrale punkt i et sådant netværk. Har du brug for en switch mere, så køb en med Gigabit hastighed
  . Har du brug for et trådløst accesspoint mere, elle en repeater, så sørg for at selv om den muligvis er en router, da at slå DHCP-funktionen fra i den (dér hvor der uddeles IP-adresser fra), så du kun har én DHCP funktion lokalt, nemlig i den router, du har fra Tune Kabelnet.

 17. Disse veje er dækket af vort net pr. 5.3.2012:

  vejnavne Gamle net Delvis dækning gl. bydel, nye net Ø
  Elkærparken 1     NV
  Industrihegnet 1 1   NV
  Løvkærparken 1     NV
  Nordgårdsvej 1     NV
  Rendebjergvej 1 1   NV
  Tunehøj 1     NV
  Villershøjvej 1 1   NV
  Bryggerstien 1     SV
  Fenrisvej 1     SV
  Humlestien 1     SV
  Krogen 0   1 SV
  Kærnestien 1     SV
  Lyrestien alle ulige, 2-20,26 1     SV
  Nørregade alle, undt. 5,7,9 1   1 SV
  Odinsvej 1     SV
  Plejlstien 17-op 1     SV
  Roskildevej 1-15B (kun ulige nr) 0 1 1 SV
  Runevej 1     SV
  Rytterstien 1 1   SV
  Røglestien 1     SV
  Skæppestien 1     SV
  Snoldelevvej 0   1 SV
  Strømsagervej  0 1   SV
  Søndergade 0   1 SV
  Toften 0   1 SV
  Tune Bygade 1 1 1 SV
  Vestergade 0   1 SV
  Østerbakken 1     SV
  Østergade 1 1 1 SV
  Agerstien 1     MIDT
  Almuevej 1     MIDT
  Arnestien 1 1   MIDT
  Birkevej 1     MIDT
  Bondestien 1     MIDT
  Byagerparken 1     MIDT
  Byagervej 1     MIDT
  Bøgevej 1     MIDT
  Egevej 1     MIDT
  Elkærparken 136A-E 1     MIDT
  Engstien 1     MIDT
  Fjællestien 1     MIDT
  Gærdestien 1     MIDT
  Hyrdestien 1     MIDT
  Lindevej 1     MIDT
  Lyrestien 1-16, 22, 24 (lige, bageste kotelet) 1     MIDT
  Pilevej 1 1   MIDT
  Plejlstien op til 16 1     MIDT
  Skelstien 1     MIDT
  Tinghaven 1     MIDT
  Tune Center 1     MIDT
  Tune Parkvej 5 1     MIDT
  Byagerlunden 1     LUNDEN
  Hvidkløvervej 2-12 og 3-7 1     LUNDEN
  Lotusvej 1     LUNDEN
  Lundegårdshegnet 1     LUNDEN
  Lundevej 1 1   LUNDEN
  Mimosevej 1-11 1     LUNDEN
  Tinggårdslunden 1     LUNDEN
  Tinggårdsparken 1     LUNDEN
  Tune Parkvej 9-19 1     LUNDEN
  Astilbevej 1     ØST
  Begoniavej 1     ØST
  Gadevænget 0   2 LUNDEN
  Gardeniavej 1     ØST
  Hvidkløvervej 14-op, 9-op 1     ØST
  Lavendelvej 1     ØST
  Lundegårdshaven 1     ØST
  Lundegårdsparken 1     ØST
  Mimosevej lige nr og 13-op 1     ØST
  Nørregade 5-9, 8-10 1   2 LUNDEN
  Orkidevej 1     ØST
  Roskildevej lige nr, 15C-op 0   2 LUNDEN
  Skolegade 0   2 LUNDEN
  Tinggårdshegnet 1     ØST
  Tinggårdsvænget 1     ØST
  Tune Parkvej 21-op 1     ØST
  Tunegårdsvej 1     ØST
  Åkandevej 1     ØST

  Listen revideret med √ł-placering 16.3.2012 — gl. øst-ø opdelt i "Lunden" (vestlige del) og østlige del. Ø-placering trådt i kraft 21.3.2012

  Sp√łrg bestyrelsen, hvis du er interesseret, og der er markeret "delvis d√¶kning" for den adresse/vej, du er interesseret i.
  F√łlgende veje er helt uden d√¶kning: Baldersvej, Tj√¶rebyvej, Industrilunden, Lundevej ulige nr samt Strædet
  noter:
  1) Forhøjet tilslutningsafgift efter udbygning 2005: 5.000 kr (inkl. router til Internet).
  2) Forhøjet tilslutningsafgift efter udbygning 2011: 12.000 kr (inkl. router til Internet). Disse ligger geografisk ganske vist i Sydvest (SV) men er tilsluttet på samme streng som Lunden indtil videre via en fiber fra området direkte ind i hovedstationen
   

 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  ¬© 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: