Gå til Tune Kabelnets hjemmeside

E-mail opsætning outlook 2010
Opdateret 12. februar 2013

Sådan opsætter du Outlook 2010

Ops�tning Outlook 2010

Et eksempel fra Outlook2010, og hvordan der oprettes en konto på computeren, idet jeg har valgt at bruge IMAP (og ikke POP3).

Ved at bruge IMAP er jeg immun overfor et personligt diskcrash eller mistet computer idet alle mails forbliver liggende på serveren, og alle undermapper på kontoen, samt ind- og udgående mails er automatisk synkroniseret mellem min laptop og stationære og tavle-pc og smartphone.

Første billede:


1. Her skriver du det navn, der skal vises for modtageren af mail fra dig.
  I dette eksempel har vi valgt Jørgen Larsen.
2. Her skriver du den e-mail adresse som du sender med og vil modtage svar til.
3. Jeg har valgt IMAP. (Du kan også vælge POP3, men er den først oprettet, kan du ikke ændre. I så fald må du gendefinere på computeren). På en tavle pc eller en smartphone er IMAP forudvalgt.
4. Serveren hedder det samme for ind- og udgående mails. Vi bruger mail.tunenet.dk eller gn25.gullestrupnet.dk
5. Benyt samme server ved ind- og udgående mails.
6. Mail-adressen er samtidig logon-navn til den indgående mail-server. Derfor er mail-adressen fra pkt. 2 gentaget her.
  Lige under skriver du din adgangskode.
7. Her må der ikke være sat kryds (”flueben”), men hvis du absolut vil, så lader det sig gøre, dersom du også bruger digital signatur – ikke at forveksle med førnævnte certifikat.

Du vælger derpå Flere indstillinger.

Under fanebladet Server til udgående post skal du udfylde således:

Kryds af i Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse.

Bemærk, at dersom du bruger POP3 i stedet for IMAP, så mangler fanebladene ”Sendt post” og ”Slettet port” ovenfor.

Under fanebladet Avanceret skal du udfylde således, hvis du vil køre krypteret:

8. Du vælger SSL-kryptering og den tilsvarende port (for IMAP) er 993. Dette indstiller sig automatisk. Hvis du bruger POP3 er portnummeret for SSL 995. Hvis du slet ikke kører krypteret, er portnummeret 143 for IMAP og 110 for POP3
9. Du vælger SSL-kryptering og den tilsvarende port er 465. Dette indstiller sig ikke automatisk; der vil stå 25, så dét skal du selv tilrette. Hvis du ikke kører krypteret (SSL), kan du bruge 25, 26 eller 587.
  Hvis du ikke bruger serveren mail.tunenet.dk (eller gn25.gullestrupnet.dk, og heller ikke tune.dk) men bruger en helt tredje server, så kan du ikke bruge port 25.

Du vil imidlertid få en advarsel om manglende eller ugyldigt certifikat for serveren mail.tunenet.dk. Det stammer fra det valgte servernavn, pkt. 4 og 5 ovenfor:

Hvis du i stedet dér skriver:

så får du ingen advarsel. Forklaringen er, at "mail.tunenet.dk" i virkeligheden er et aliasnavn for "gn25.gullestrupnet.dk". Der er udstedt et sikkerhedscertifikat for sidstnævnte servernavn, ikke for mail.tunenet.dk. Så hvis du vil slippe for den grimme advarsel, så skriver du altså bare gn25.gullestrupnet.dk som navn for ind- og udgående mailserver i pkt 4 og 5 overfor.

I Outlook vil du nu have følgende mappestruktur:Og i webmail vil den se således ud:I den dansksprogede oversættelse af systemet Smartermail er mappenavnene for system-mapperne Inbox, Sent Items, Deleted Items og Junk E-mail oversat som vist. Dette slår dog ikke konsekvent igennem overfor Outlook, hvor de samme mapper hedder Indbakke, Deleted Items, Sent Items og Uønsket e-mail. Altså kun delvist oversat. Dette skal du lige være opmærksom på.

 

Anden mail-adresse end under tunenet.dk

Hvis du nu vil benytte en helt anden mail-adresse til indgående mails, som folk ude i verden kender dig under, og som du gerne vil bibeholde.

Lad os tage et eksempel:

Du hedder Jørgen Larsen og har mail-adressen joergen@larsnerne.dk og den er du stolt af og vil fortsat bruge.

Det kan sagtens lade sig gøre, hvis du vel at mærke har lov til at bruge domænenavnet larsnerne.dk på en mail-server, som vil gøre dette for dig. Det kan f.eks. være denne tjeneste.

1. mail-adressen, som du vil kendes på ude i omverden og modtage på, er altså joergen@larsnerne.dk
2a. I dette eksempel har du en aftale med en mail-udbyder, der har servernavnet mail.posttjeneste.dk (det er bare et tænkt eksempel)
3. Du skal fortsat benytte mail.tunenet.dk (eller gn25.gullestrupnet.dk) til udgående mail.
2b. Brugernavn som udfyldes i Logonoplysninger er dit brugernavn på serveren i 2a, som i eksemplet hedder mail.posttjeneste.dk.
4. Du må forsat ikke sætte flueben her

Du skal imidlertid have en mail-adresse hos Tune Kabelnet under domænet tunenet.dk. Dén adresse skal bruges i opsætningen af udgående server:

I dette eksempel forudsætter vi, at du har fået mail-adressen joergen.larsen@tunenet.dk af Tune kabelnet. Den skal indsættes som vist ovenfor, men kun under Server til udgående post.

Modtagere af mails fra dig vil imidlertid se denne afsender:

nemlig Jørgen Larsen i klar tekst, og som afsenderadresse joergen@larsnerne.dk som du jo (her i eksemplet) lagde ind i rubrikken Brugeroplysninger

Hvorfor så overhovedet have alt det bøvl med tunenet.dk-adressen? - vil du spørge. Svaret er, at det sker for at begrænse mængden af spam her i verden. Fordi der ikke tillades at du opsætter din egen private mail-server på din egen maskine, men at det skal sk via en stærkt spam-kontrolleret server, og at du ikke kan tilgå denne anonymt, så er vi med til at begrænse spam-mængden betydeligt.


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: