G til Tune Kabelnets hjemmeside


E-mail opsætning

Denne vejledning fortæller dig, hvad du skal vide for at kunne sende og modtage e-mail via Tune Kabelnets internetforbindelse, og hvordan du opsætter på din egen enhed. Der er en del restriktioner, som er indført for at begrænse spamming via mail-systemet på Internettet.

Smartphone-problemer?

Der er nogle, som har oplevet problemer med at sende mail fra deres smartphone. Mailen forbliver i udbakken. Hvad er der galt, spørges der.

Én har sendt et billede af en opsætning, hvor det er gjort rigtigt:

Årsagen / løsningen ligger i portnummeret hvis man bruger SSL-kryptering:

 • Hvis telefonen er sat op til at bruge SSL kryptering, så skal portnummeret være 465. SSL er det almindelige i dag.
 • Porten i eksemplet cirklet ind med rødt 587 er til ukrypteret mail, som i billedet, hvor SSL er slået fra..
 • Og hvis man bruger SSL-kryptering for indgående mail, så skal portnummer være 993 for IMAP og 995 for POP3.
 • og server (Værtsnavn) skal, hvis man bruger SSL-kryptering, være gn25.gullestrupnet.dk

Se skemaet med portnumre nedenfor

Windows 8 Klik her for at læse om mailopsætning på Windows 8
   
Outlook 2010 Vil du bare opsætte i Outlook 2010, så klik her, og ellers læs videre:

Ordet enhed er valgt til at dække over pc, computer, smartphone (herunder iPhone) og tavle-pc (herunder iPad)

Du skal kende nogle basale oplysninger for at du kan opsætte dit mail-program:

Disse er:

 • Mail-adresse og tilhørende adgangskode
 • Brugernavn på mail-server og tilhørende adgangskode
 • Navn på indgående mail-server
 • Navn på udgående mail-server

Desuden kan du tage stilling til, om du vil køre krypteret mellem din enhed og mail-serveren. Ja, såvel den indgående som den udgående mail-server

Normalt er din mail-adresse lig med dit brugernavn på såvel ind- som udgående mailserver, og din adgangskode (password) for mail-adressen er lig din adgangskode for brugernavnet på serveren.
Men sådan behøver det ikke altid at være. Sådan er det bare hvis du bruger de forudvalg, vi har truffet for at gøre det så let for dig som muligt.

Eftersom dit brugernavn på serveren er lig din mail-adresse, så skal begge altså ende på @tunenet.dk.

1. Hvilke servere kan bruges til at sende fra? Vælg: mail.tunenet.dk

I Tune Kabelnet har du lov til at få op til 10 mail-adresser der ender på @tunenet.dk. I det følgende beskrives kun løsningen, når du bruger sådanne mail-adresser. Når du anmoder om at få en adresse, så kan den være optaget, så kan du ikke vælge helt frit.

Hvis du hotmail eller gmail benytter du selvsagt deres servere.

I Tune Kabelnet har vi godkendt en række servere til at sende fra*, nemlig mail.tunenet.dk og tune.dk og enkelte andre. For at kunne sende mails fra Tune Kabelnet skal du altså have en mailkonto her, hvis du vil kunne sende helt almindelig traditionel ukrypteret mail via port 25. Alle andre former for mailafsendelse kræver ikke at serveren er godkendt hos os. Det står der mere om nedenfor.

* Med "sende fra" menes ukrypteret udgående mail via port 25. Som du vil se nedenfor, kan du også bruge andre portnumre eller køre krypteret.

Du kan godt have en anden mail-adresse, der ikke ender på @tunenet.dk

Hvis du måske har din egen særlige mail-adresse, dvs. én som ikke slutter på @ tunenet.dk, så kan det godt lade sig gøre, men standardafsendelse, altså ukrypteret via port 25, skal ske via en mail-adresse under tunenet.dk. De fleste mail-servere tillader også brug af port 587, hvis man vil benytte anden mail-adresse og server.

Men vil du bruge port 25, så skal du altså bruge mail-serveren under tunenet.dk, også selv om du har din eget private domænenavn. Hvis du er ved at opsætte din mail på en bærbar pc (eller anden bærbar enhed såsom en smartphone ellet tablet), så er det faktisk klogt ikke at bruge port 25, men i stedet port 587. Det er for det tilfælde, at du tager den bærbare med dig uden for Tune Kabelnet, og f.eks. på et hotel, hvor der findes et TDC hotspot til trådløs internetadgang, dér forbyder de nemlig at sende med port 25 på Tune Kabelnets mail-server, som du skal bruge. Og så kan du lige så godt vælge port 587.

Domænenavnet er den del af mail-adressen, som står efter @-tegnet. I for eksempel adressen peter@larsen.dk er domænenavnet larsen.dk. Så hvis du vil bruge dit eget navn til at modtage alle dine mails på, så kan det godt lade sig gøre. Du skal bare have en konto under tunenet.dk for at kunne bruge vor udgående mail-server. Dette er indført for at hindre, at din enhed misbruges til at danne uønsket mail på internettet.

2. Indgående mail: Skal jeg bruge POP3 eller IMAP?

I det følgende betegner ordet serveren den mail-server, som Tune Kabelnet bruger for alle mail-adresser under tunenet.dk.
Det er en stor server, der befinder sig hos et firma, som vi har købt tjenesten hos, nemlig firmaet Gullestrupnet.

POP3

POP3 henter mails fra serveren og lægger dem på din enhed (hermed menes altså din pc, din laptop, din iPad, din smartphone, osv.).

Den sletter fra serveren, enten straks, efter et stykke tid, eller slet ikke. Mapper på serveren er ikke en præcis kopi af mapper på din enhed, og ændringer, du foretager lokalt afspejles ikke automatisk på serveren.

IMAP

IMAP bruges af flere og flere. Den er en ægte client/server-løsning. Den lader derfor e-mails forblive på serveren og gemmer blot en spejlet lokal kopi på din enhed.

Mapper på din enhed er en præcis afspejling af de mapper på serveren, som du ønsker at der skal være afspejlet på din enhed: Når du har sendt en mail fra en maskine, så ses den også straks som sendt, på de øvrige maskiner.

Hvis du opretter en undermappe på én enhed, for eksempel en pc), så kan de også ses og bruges fra dine øvrige enheder, såsom tavle-pc'er – når du blot abonnerer på dem på den enkelte enhed. Det sker enten automatisk, eller du skal lige "opdatere mappelisten".

Du skal arkivere til en arkiv-fil på én enhed (f.eks. din stationære pc), og først når dette er gjort, er de væk fra serveren. Dette skal du gøre, f.eks. hver 3. måned eller hvornår det nu passer dig. Hvis ikke, så vil mapperne på serveren i sidste ende vokse ind i himlen. På mange typer af mindre enheder kan man sætte begrænsninger op, så den lokale kopi slettes efter nogen tid, f.eks. en uge, eller hvis der er nået en maks.-grænse, f.eks. 100 mails.

Sletning og tømning

Men hvis du sletter en mail under en IMAP-konto, så slette-markeres den i hele systemet. En slette-markeret mail vises med gennemstregning i afsender og emnefeltet i oversigten, og funktionen tømning fjerner den helt fra den pågældende mappe. Normalt vil den så stadig figurere i mappen Slettet post, og herfra kan du så slette (og tømme) permanent.

Du kan ikke ændre en eksisterende POP-konto på en pc til IMAP. Du skal i så fald oprette en ny konto på+ den pc med IMAP-opsætning (for samme mail-adresse), og så flytte mails’ne over fra POP3-kontoen til IMAP-kontoen på PCen. Husk dog at arkivere først. Når du så har flyttet over, så sletter du POP3-kontoen på pc’en. Herefter vil alle dine eksisterende og nytilkommende mails være lige synlige på de maskiner, du opretter IMAP-konti for en given mail-adresse på.

3. Kryptering af mail og adgangskode

Du kan kryptere din mail, f.eks. med SSL-kryptering. Dette er faktisk det almindelige. Når du vælger at kryptere mailen, så er der dog 2 ting, du skal vide for at indstille din enhed rigtigt og undgå fejlmeddelelser og advarsler:

 • Indstil rette servernavn for den server, der har sikkerheds certifikatet.
 • Indstil rigtige portnumre

4. Portnumre

Portnummer indstilles i de fleste mail-programmer under fanebladet "Avanceret".

Krypteret er SSL-kryptering.

 

Ukrypteret Krypteret
Indgående servernavn portnummer servernavn portnummer

POP3

mail.tunenet.dk

110

gn25.gullestrupnet.dk

995

IMAP

mail.tunenet.dk

143

gn25.gullestrupnet.dk

993

Udgående

Ukrypteret Krypteret

SMTP

mail.tunenet.dk

25, 26 eller 587

gn25.gullestrupnet.dk

465

Bemærk, at

 • hvis du kører krypteret, så skal du i nogle mail-programmer, såsom Outlook, manuelt indstille til port 465 for de udgående mails
 • du godt kan bruge mail.tunenet.dk som ind- og udgående server når du kører krypteret, men du få i så fald en advarsel om manglende sikkerhedscertifikat. Du skal i så fald i stedet benytte servernavnet gn25.gullestrupnet.dk

Hvis du ønsker at bruge krypteret adgangskode (password), så skal du have indstillet din enhed til at køre med din egen digitale signatur. Dette er ikke forklaret i denne vejledning. Hvis du ikke har en sådan, så skal du lade ikke krydse af i feltet "Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)" eller "Log på med godkendelse af sikker adgangskode".

 


Den følgende vejledning er for Outlook Express fra den gamle vejledning her på hjemmesiden:

Kort redaktionel kommentar februar 2013:

Nedenfor vises ikke hvordan man kan køre med SSL-kryptering, og der vises heller ikke hvordan man kan køre med IMAP i stedet for POP3. Sådan var det dengang denne vejledning blev skrevet. IMAP kan godt fungere med Outlook Express, men det bliver en smule bøvlet med mappenavnene Så anbefalingen er klart, hvis du har muligheden, at gå op på en nyere udgave af Windows mail, dersom du ikke har lyst til at bruge penge på en Office-baseret udgave af Outlook. Eller du kan i stedet vælge at hente Mozilla Thunderbird, der er gratis og er et rigtigt godt mail-program. Der kommer senere en vejledning til opsætning med Thunderbird.

Når du har åbnet programmet, skal du vælge menuen ”Funktioner” (Tools) og derefter klikke på ”Konti” (Accounts).

     
Nu skal du vælge ”Tilføj” og derefter klikke på ”Post”.
 
     
Her skal du indtaste dit navn.
     
 
 
Du skal nu skrive den mailadresse, du skal bruge til at sende og modtage post fra.
Udfyld dit brugernavn efterfuldt af @tunenet.dk
 
 
 

Du skal nu sikre dig, at feltet for server til indgående post er angivet til ”POP3”.
Herefter tilføjer du server for indgående post som mail.tunenet.dk
Under udgående post er angivet til "SMTP" skal du skrive mail.tunenet.dk

 
 
 
Nu skal du skrive det brugernavn (bruger@tunenet.dk), som du har fået oplyst/tildelt via Tune Kabelnet.
Derefter udfylder du din adgangskode. Husk at skrive det korrekt!
Der er forskel på store og små bogstaver!
 
 
 
Du skal nu trykke på "Udfør" og din konto er klar til brug.
 
 
 
Til sidst, skal du åbne egenskaberne igen, og finde fanen servere, og huske at sætte krydset i feltet ”Min server kræver godkendelse”.

(Egenskaber finder du ved at klikke på Funktioner (Tools) og så vælger Konti (Accounts) Så finder du egenskaberne / properties i menuen til højre. Derefter klikker du på fanen “Servere”).

 
 

 


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: