På denne side kan du læse om det digitale tv-system, der 28.4.2009 er besluttet indført i Tune Kabelnet.

Siden bliver løbende udbygget. 

Senest revideret 13. august 2009.


Forslag fra bestyrelsen, som blev vedtaget uden ændringer:

Indførelse af digitalt tv, på IP-TV form:

Der indføres digitalt tv, af form som IP-TV. Dette igangsættes etapevis i 2009, og med fuldt omfang senest fra 1.1.2010.

De i dag kendte 16 grundpakkeprogrammer tilbydes fortsat analogt[1].

De samme programmer tilbydes fremover også digitalt

DRs nye digitale programmer tilbydes fremover, digitalt, uden ekstra programafgift [2].

Der bliver en ekstra afgift for drift af det digitale system på 168 kr/årligt, men ingen kortafgift.

Der bliver et ekstraordinært kontingent på 500 kr. til etablering, som fordeles på to rater, der opkræves 1.8.2009 og 1.2.2010.

Alle medlemmer kan få udleveret én digital boks, der kan tilsluttes ét tv, af enhver art, inklusive HD-TV. Flere bokse kan købes.

Boksen skal installeres efter forskrift, udarbejdet af Tune Kabelnet og leverandøren af systemet. Prisen for denne installation er 995 kr. inkl. moms, for medlemmer der allerede har Internet via Tune kabelnet, og 1495 kr. for medlemmer, der ikke har Internet via Tune kabelnet. De sidstnævnte tilbydes så etablering af Internet via Tune kabelnet for kr. 200.
[1] SBS’ ”kanal 6” udgår af grundpakken og erstattes dér af tyske ”ARD”

[2] De nye digitale DR-kanaler ”Ramasjang”, ”DR-k”, ”DR-HD”, der starter 1.11.2009,  samt ”DR-Update”, tilføjes digitalt.


Motivation

Sidste års generalforsamling pålagde bestyrelsen at undersøge mulighederne for at give medlemmerne digitale muligheder for at dels opnå del i den stærkt forbedrede digitale kvalitet og dels som middel til at give medlemmet mulighed for at imødegå de voldsomme prisstigninger.

Med den foreslåede løsning vil det nu blive muligt for det enkelte medlem selv at sammensætte sin pakke mere fleksibelt, end hvis vi bare havde grundpakke og betalingspakke, og der bliver adgang til fuld digital kvalitet.

Dette digitale system er det mest avancerede set i noget fællesantenneanlæg til dato. Det er yderst fleksibelt og kan rumme nærmest ubegrænset antal kanaler og valgfrihed, ligesom det kan vokse med alle tænkelige slags individuelle tjenester, hvoraf her blot kan nævnes:

Leje af film, Start forfra af aktuelt program, pause af program og virtuel harddiskoptager på nettet (nPVR). Samtidigt rummer det en lyd- og billedkvalitet, der er uovertruffen i digitalt tv; bedre end hvad vi hidtil har vist med DVB-T / MUX1.

Da vi indførte internettet, trådte Tune kabelnet til og garanterede dette de første 3-5 år. Nu siger internettet tak for dette og dækker udgiften til bokse til alle. Ved at vælge digital leverance til alle kan vi spare ca. 2500 kr. pr medlem over de tre år, kontrakten varer, sammenlignet med hvis man skulle tilmelde sig individuelt, svarende til 1 ekstra boks med installation.

Prisen for installation kan forekomme høj for nogle, men denne pris er forhandlet meget ned, og den udføres af installatør og indeholder bl.a. husforstærker, der kan dække behovet for samtlige bokse i huset. Ekstra stik og kabel betales efter prisblad. Al erfaring viser, at husinstallationen skal gås efter ved indførelse af digitalt tv.


Nedenfor følger den detaljerede uddybning af motivation og baggrund for forslaget.

Se også, ved at klikke på: spørgsmål/svar afsnit

Læs mere om husinstallation

opdateret 5. maj 2009


Et nyt digitalt tv-system

Sidste års generalforsamling pålagde bestyrelsen at undersøge mulighederne for at give medlemmerne digitale muligheder for dels at opnå del i den stærkt forbedrede digitale kvalitet og dels som et middel til at give medlemmet mulighed for at imødegå de voldsomme prisstigninger, vi har set de seneste år. Prisstigninger, der vil føre til årlige priser på 6.-8.000 kr årligt for de analoge pakkestrukturer, vi kender i dag. (Læs f.eks. her)

Tune Kabelnet har spurgt en række leverandører af forskellige digitale tv-systemer i markedet.

Med den foreslåede løsning, der leveres af A+ / Fast TV, vil det blive muligt for det enkelte medlem selv at vælge mellem mange pakker, samt selv at sammensætte sin pakke mere fleksibelt end i dagens analoge verden, hvor vi bare har grundpakke og betalingspakke, og der bliver adgang til fuld digital kvalitet, endda bedre end den DVB-T kvalitet vi ser i dag, hvis man har et moderne fladskærmstv.

Løsningen er fremtidssikret og ægte tovejsbaseret, idet der benyttes IP.

Hvor vi kan forudse forældelse allerede om 2 år af de eksisterende DVB-standarder (DVB-C og DVB-T), benytter vi en ren IP-boks med indbygget MPEG4 dekoder af allerbedste kvalitet. Denne fås uden og med indbygget harddiskrecorder, og kommende modeller fås med USB-port for tilslutning af ekstern harddisk eller memory-stick. 

Tune Kabelnet har bedt 22 medlemmer ligeligt fordelt over hele Tune om at teste dette system, hvilket er sket siden kort før jul 2008.  Ved et  møde for testbrugerne i januar udtryktes stor tilfredshed med systemet og der fremkom forslag til forbedringer. Samme system blev ligeledes fremvist ved medlemsmødet 24. februar og det vil også kunne ses på den kommende generalforsamling 28. april.Hvilket fladskærmstv?

Vi skønner, at mellem 48 og 60% af husstandene i Tune i dag har mindst ét fladskærmstv, der kan gengive den digitale kvalitet. 48% er landsgennemsnittet, vi fik oplyst fra brancheforeningen BFE sidste efterår, og da vore medlemmer ikke ligger i den fattigste ende af landet, så er det nok nærmere de 60%. Det er derfor meget relevant med en løsning, der frigør muligheden for at udnytte det store potentiale for digitalt kvalitetstv, der ligge i sådanne skærme.

Der er altså ud fra den forudsætning, en væsentlig grund til at indføre et system, der kan bringe disse apparater kvalitativt ud af tornerosesøvnen og lade deres kvalitet komme til sin ret.

Det valgte system er sådan indrettet, at man ikke behøver DVB-T eller -C modtager, ejheller MPEG2 eller MPEG4-dekoder i tv'et, heller ikke i fladskærms-tv'et. Fladskærmen bør bare som minimum være HD-Ready

Skærme ældre end 4 år kan have noget med HD-Ready trykt på fronten uden at være det. 

Se efter dette logo, så er du sikker:

eller eller eller  

(men ikke en variant som "HD TV Ready", som i mindst 1 tilfælde viste sig ikke kunne levere over 576 p i opløsning. Bemærk der står "TV" midt i. Det er et snyde HD-ready logo, nemlig).


Økonomien

Der opkræves ekstra éngangs-kontingent på 500 kr til etablering af systemet, i 2 rater à 250 kr, d. 1.8.2009 og 1.2.2009.


Baggrunden om økonomien i forslaget  kan læses på Intranettet, eller du kan rekvirere det som medlem ved henvendelse til bestyrelsen.


Digital pakkestruktur:


Den eneste måde at imødegå priseksplosionen er ved at dele pakkestrukturen op, og det kan kun gøres med et digitalt system. Summen af prisen for det samlede antal kanaler vil derfor fortsat være højt, men nu får man mulighed for i langt højere grad at fravælge det der aldrig ses alligevel.
Samtidigt får man den digitale kvalitet, som et flertal af medlemmerne allerede har et tv, der kan vise.


Den digitale pakkestruktur har følgende egenskaber:


Der etableres digitalt spejl af grundpakkeprogrammerne, og der bliver en række ekstra grundpakkeprogrammer, der fremover kun leveres digitalt. Der er ingen programafgift for programmerne i grundpakken, og alle får disse programmer.

Hertil kommer 50 andre programmer, der kan købes, organiseret i en række pakker, og disse kan delvist sammensættes efter eget valg.

Der er en afgift på 14 kr pr måned (=168 kr. pr år) for drift af det samlede digitale system. Herved opnås adgang til en lang række valgmuligheder, ligesom der bliver adgang til telefonisk kundeservice indtil kl. 21. Der er således ingen kortafgift på 400 kr. om året, sådan som det kendes fra stort set alle andre leverandører.

Visse betalingsprogrammer i den udvidede pakke fordeles fra 1.1.2010 alene digitalt i en række pakker, der kan tilkøbes efter eget ønske og -pengepung. Typisk vil der være penge at spare: Det bliver f.eks. muligt at tage grundpakken, og allerede dén er lækker, og man kommer så til at sidder for 673 kr om året med 18 digitale programmer. De 15 af disse leveres også fortsat analogt.

Men så kan man gå videre: Hvis man f.eks. ønsker at tilkøbe 5 ud af 33 bestemte programmer (se listen nedenfor), kan man købe disse for 49 kr pr md, eller 10 af de samme, for 85 kr pr md. Hermed vil mange behov være dækket. Det vil give en udgift på 1261 eller 1693 kr pr år, inklusive grundpakken og digital driftsafgift. Og dét vil være tilstrækkeligt for rigtigt mange af vore medlemmer, der ellers ville måtte have den fulde pakke, som alene analogt for 2009 ligger til 2900 kr.

Men: Visse programmer ligger fortsat i en pakke sammen med nogle, man absolut ikke gider se, og man skal tage hele pakken, hvis man blot vil se ét af programmerne deri. Men den slags alt-eller-intet pakker er nu nedbrudt til mindre størrelser.  

Den digitale pakkestruktur der foreligger nu, er udtryk for ”bedst opnåelige forhandlingsresultat”. Det er ikke ideelt, men er det, bestyrelsen anser for det bedste vi kunne opnå. lige nu.

Vi er f.eks. ikke glade for, at man skal have samtlige 4 af TV2's betalingsprogrammer, blot man vil se ét, f.eks. TV2 Charlie. Vil man dét, så skal man også have stoppet Zulu, Film og News ned i halsen. 

Men TV2 har lagt prisstrukturen sådan, at skulle vi have lov at købe disse 4  programmer enkeltvis, så ville én kanal koste mere end de 4 tilsammen. Og ydermere: De tre SBS-kanaler lader sig kun købe, hvis det sker sammen med de fire TV2 betalingskanaler. SBS tør ikke lægge dem i en selvstændig pakke. Vi kunne kalde den en "SBS-pakke". Så, skulle vi have en ren TV2- betalingspakke, så kunne vi slet ikke få "kanal 4", "kanal 5" og "6'eren", og derfor har vi vurderet, at så godtager vi en såkaldt "Danmarkspakke", bestående af de 4 TV2-programmer, de tre SBS-programmer, og så, som et plaster på såret , Discoverys hovedkanal.

Betaling for alle de digitale programmer opkræves direkte af leverandøren af disse, inklusive grundafgiften på 14 kr pr måned (168 kr/år).Hvad sker med den udvidede analoge pakke

Betalingsprogrammerne fra Viasat fordeles fortsat analogt i den udvidede pakke fra 1.1.2010, da disse ikke kan købes til digital fordeling. Det drejer sig om TV3, 3+, TV2 Sport og TV3 Puls. Disse koster i 2009 priser 872,25 kr og vil fra 2010 være de eneste programmer tilbage i den udvidede analoge pakke.  

Dette gøres for at gøre det billigst muligt for de, der vil have denne pakke.

Viasatprogrammerne forsvinder altså ikke, men hvis du nøjes med grundpakken, kan du tilkøbe alle de digitale tjenester uden at skulle tage den udvidede analoge pakke.

NYT: Tune Kabelnet har i juli 2009 indgået aftale med Viasat om digital spejling. De tre programmer TV3, 3+ og 3 Puls købes af Tune Kabelnet hos Viasat og fordeles direkte til medlemmerne, og de vil kunne modtages af alle de medlemmer, der også aftager og betaler for den analoge version. Vi bibeholder derfor filterløsningen i standerskabene af hensyn til Viasat.

Alle de øvrige programmer fra den hidtidige udvidede pakke kan købes digitalt, undtagen dk4 og Voice TV.


Muligheder

Man kan få grundpakken med 15 analoge programmer analogt og digitalt, samt de 3 nye DR-kanaler digitalt, og prisen er 673 kr årligt (nemlig de 505 kr for grundpakken analogt + 168 kr for at køre digitalt).

Man kan derudover tilkøbe ekstra digitale program-pakker, samt en række services, der hele tiden udvides.

Priserne kan dermed gå fra 673 kr helt op til 8.349 kr pr år for op til 66 programmer. Månedspriser er anført nedenfor, da det nu bliver muligt at skifte pakke hyppigere; dét gøres rent elektronisk, og der skal ikke en tekniker ud for at skifte filter. Vi regner med at have en måneds "frit lejde", hvort man frit kan prøve alle kanalerne, inden man skal vælge.

De digitale tjenester udvides løbende: Forventede kommende tjenester:

Foreløbigt vil Start Forfra og Pause kun gælde de 12 af de digitale programmer, der er markeret med * i grund- og Danmarkspakken.Digitale pakker:

For at kunne se de digitale programmer skal  man betale en beskeden afgift på 14 kr pr måned (168 kr årligt). Dette dækker driften af det digitale system, inklusive muligheden for at kunne ringe til kundeservice indtil kl 21 aften.Beløbet opkræves direkte af leverandøren af det digitale system.

Leverandøren af de digitale programmer er Fast TV, der leverer gennem Dansk Kabel TV. Bestillinger af programmer, ændringer, installationer, reklamationer osv., skal gå gennem Dansk Kabel TV. Både Fast TV og Dansk Kabel TV ejes af youSee, som i maj 2009 opkøbte A+, med hvem aftalen blev indgået, og A+ er i dag fusioneret ind i Dansk Kabel TV. Dansk Kabel TV har i en lang årrække være serviceinstallatør for Tune Kabelnet.
.

Digital grundpakke, 0 kr – den får du altid:

De 18 programmer der vil være i den digitale grundpakke

DR DR1*, DR2*, DR Update, DR Ramasjang (1.11.2009), DR k (1.11.2009), DR HD (1.11.2009)
TV2 TV2 Lorry*, Kanal København.  Vi arbejder på at få TV2-Øst med også
Sverige SVT1*, SVT2*, Sverige TV4,
Norge NRK1*, NRK2, TV2 Norge,
Tyskland ARD*, ZDF*, RTL, SAT1
Tune TV-Tune, samt digital prøvekanal. 
*  Får start forfra funktion
Hvis du stopper her, koster det dig kun 673 kr om året eller 56 kr om måneden.


Danmarkspakken – tag den, eller lad være: 94 kr pr måned

Danmarkspakken, TV2 og SBS samt Discovery TV2’s 4 betalingsprogrammer: Zulu*, Charlie*, Film og News
SBS’ 3 programmer: kanal 4*, kanal 5* og 6'eren
Discoverys hovedkanal*
* Får start forfra funktion


Pluk hvad du vil fra

— den store digitale pakke på 33-38 programmer:

  • 5 vilkårlige programmer: 49 kr/md

  • 10 vilkårlige programmer: 85 kr/md

  • Alle sammen, inklusive Danmarkspakken (ovenfor): 279 kr/md

De 33 programmer, der kan plukkes fra 5 programmer herfra til 49 kr/md (588 kr/år),
10 programmer herfra til 85 kr/md (1020 kr/år)
Tager man hele pakken, til 279 kr/md (3348 kr/år), så får man Danmarkspakken med automatisk Køber man hele den store udvidede pakke, følger Danmarkspakken også med

De 33 programmer, som du kan vælge helt frit fra (5, 10 eller alle) er:
Genre Navn
BBC BBC Entertainment, BBC Lifestyle, BBC World News,
Nyheder og Finans CNN, CNBC Europe, Bloomberg,
Natur og dokumentar National Geographic Channel, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Travel and Adventure, Discovery Science, Discovery World,
Fransk TV5 Monde,
Musik og show MTV, VH1, Mezzo, Showtime, Star!,
Blød hudfilm Blue Hustler,
Sport Eurosport, Eurosport 2, ESPN Classic,
Børn Disney Channel, ToonDisney, Jetix, Nickelodeon, Cartoon Network,
Film TCM 24 timer, Silver
HD Voom HD, Rush HD, Silver HD


Og, sååååå er der de helt dyre kanaler, film 24 timer i døgnet, uden reklameafbrydelser

Film og sport fra Canal+ pr md
De 5 filmkanaler fra Canal+ - sendes hele døgnet 24 timers filmkanaler 179
De tre sportskanaler fra Canal+. De sendes 24 + 24 + 12 timer 2½ sportskanal 199
Der er penge at spare ved at vælge hele Canal+ pakkenb Både film og sport 219


Hustler er hardcore porno Endelig er der én kanal, som man kan vælge individuelt, nemlig 24 timers hardcore hudfilm. Der kan sættes børnelås på denne.

Øvrige programmer:

Vi har fået lovning på at de øvrige programmer, TV2 Sport samt en række HD-programmer også vil komme med i den samlede buket, og vi forhandler pt. hvilken pakkestruktur de kan indgå i.
Vedr digital spejling af TV3, se ovenfor
.

Om wild-west markedet for TV-programmer

I de senere år har programleverandørerne på det skammeligste misbrugt deres garanterede plads i de analoge pakker (der var oftest kun én eller to betalingspakker efter grundpakken) til at hæve deres priser til helt ublu højder, og det er denne taktik de søger at videreføre digitalt.

Men hvor de analoge pakker skulle vælges som perler på en snor, så kan de digitale pakker vælges til og fra helt vilkårligt. Slaget står derfor nu om, at vi tvinges til at medtage nogle programmer, når vi køber andre. Når du køber 10 kg hundemad skal du også købe 10 kg kattemad. Hvis du vil se TV2 Charlie, så skal du købe TV2 Zulu, Film og News samtidigt. Og hvis ikke, så vil de hver især koste 6-4 gange mere.

Det digitale system muliggør rent teknisk, at den enkelte abonnent kan til- og fravælge kanaler helt individuelt, men dette tilbydes langt fra kommercielt. Og det er nu muligt at have uendeligt mange forskellige pakker, samt at have forskellige pakker, hvor den samme kanal kan indgå i, igen og igen.

 Vi skal derfor fortsat have nogle kanaler med, også selv om vi ikke ber om dem. Hvis vi vil købe dem individuelt, så hæver de bare prisen så højt, at dette bliver helt uinteressant. På den måde tvinges seere af f.eks. TV2s betalingsprogrammer (Zulu, Charlie og Film) at få News med, eller pensionister der gerne vil se Charlie, tvinges til at få ”det frække ungdomsprogram” (som de selv kalder sig) Zulu.

SBS ("kanal 4", "kanal 5" og "6'eren") - de sætter f.eks. som betingelse, at de skal være til stede i ”den mest solgte betalingspakke”, og dermed er vi tvunget til at have dem med i Danmarkspakken, selv om vi helst havde villet give dem deres helt egen pakke.

I forhandlingen har vi fået Danmarkspakken ned og har i den så tilmed fået medtaget Discovery, der ved tidligere afstemninger har været en af de mest populære betalingskanaler.

Hvis man vil se Viasats programmer (TV2 Sport, TV3, 3+ og TV3Puls), så skal man købe den analoge betalingspakke. Og, har man grundpakke, så kræver dette tekniker besøg ud for at fjerne filter i gadeskabet. Disse programmer leveres nemlig kun analogt.

I det følgende skema er pakkestruktur og priser pr måned (inkl. moms) vist. 

Analog 42  kr og digital Grundpakke 14 kr
Analog udvidet betalingspakke 
72,69 kr
Dig. Danmarkspakke 94 kr Dig. Canal+ film 179 kr Dig.
Hustler 69 kr
5 pluk-dig. pakke: 49 kr
Dig. Canal+ sport 199 kr 10-pluk-dig. pakke: 85 kr
Dig. Canal+ begge
219 kr
Alt fra store digitale
pluk-pakke: 279 kr


Set Top Boks

Alle medlemmer vil kunne modtage det digitale signal via den udleverede Set Top Boks, der omsætter og dekoder MPEG2 og -4 samt SD og HD og som har alle slags tilslutningsmuligheder til TV. Der kan udleveres én set top boks pr medlem for 0 kr, og efterfølgende bokse kan købes eller lejes. (Den første boks er en Motorola VIP 1920T).

Opsætning af Set Top Boksen forudsætter installation. Dette er en forudsætning for at systemet kan køre fejlfrit. Installationen betales af medlemmet selv (se prisbilag).

Boksen er af meget høj kvalitet, og dermed vil et fladskærmstv, der er som minimum er ”HD Ready” få adgang til at kunne vise programmer i SD og HD i fuld digital kvalitet. Vi skønner, at 60% af medlemmerne har mindst 1 sådant tv, og dermed kommer disse tv nu ud af deres tornerosesøvn mht. kvalitet. Alle øvrige tv vil også kunne tilsluttes til boksen. Der kan kuns modtages ét program pr boks, men via dennes antenneudgang kan også andre tv i husstanden sluttes til denne og se samme program (i analog kvalitet).

Der fremkommer andre, mindre bokse, som tillige har mulighed for at fungere som harddiskoptager via en USB2-port, så der kan tilsluttes en løs harddisk til denne, eller sågar blot en USB2 memory-stick.

Vi vil senere i år også kunne tilbyde medlemmerne en boks med indbygget harddiskoptager. Det drejer sig om Motorola VIP1970T.

Prisen for almindelig boks nr 2, 3 osv., er lige nu 970 kr + moms (dagspris). Den kan dog også lejes for 49 kr pr måned (inkl. moms). Boksen med indbygget hard disk recorder bliver dog en hel del dyrere end dét. I øvrigt vil det smarteste formentlig være at optage via netværksoptageren, da det vil kunne gøres fra alle bokse. Pris og nærmere vilkår for sådanne tjenester er endnu ikke fastsat.


Kabelmodem til IPTV

Set top boksen er som nævnt en IP set top boks. Selve modtageren er lagt ud i et separat kabelmodem, et miniature modem af størrelsen 10 x 4 x 2 cm eller som en pakke cigaretter (Castlenet CBM200E2F). Der tilknyttes ét modem til én set top boks. Dette modem kan tune ind på én af mange frekvenser. Disse frekvenser kaldes QAM (udtales kvam) eller QAM-kanal. Hver QAM-kanal kan overføre ca 6 almindelige tv-kanaler på én gang, men QAM-kanalen fylder lige så meget som én analog UHF-kanal. 

Modemet er dedikeret til set top boksen og blandes ikke sammen med et eventuelt datamodem, som man har til Tune Kabelnets internetservice, og man behøver ikke være på Tune Kabelnets Internet for at kunne bruge dette. Der skal dog være returvej fra modemet for at det kan fungere. Trafikken i dette IPTV modem belaster ikke på nogen måde internettrafikken i Tune og omvendt.


Kanaløkonomi


En TV-kanal der vises digitalt som IPTV optager kun plads i en QAM-kanal, når mindst én bruger ser den. Hvis ingen ser f.eks. "MTV", der er en af de nye IPTV kanaler, ja så optager MTV ingen plads, og andre kan komme til. Dette er en særlig egenskab ved IPTV og det forbedrer pladsøkonomien voldsomt. Når den første bruger åbner for et ikke set program, åbnes plads til dette hvor der er ledig plads i en QAM-kanal, og når den sidste slår fra, så frigives pladsen igen. Dét kaldes multicast. Video-on-demand programmer (leje af film, start forfra, pause, nPVR osv.) optager derimod en unik plads i en QAM-kanal, unik pr enkeltbruger. Dette kaldes unicast.

Der er benyttes derfor to typer QAM-kanaler: 1) de der bruges til almindelige tv-programmer, til multicast, og 2) de der bruges til unicast.

QAM-kanalerne til de sidste lægges på nogle andre frekvenser end de første, og disse sidste genbruges så på forskellige segmenter af nettet forskellige steder i byen. Så at en bruger i Elkærparken ikke optager plads for en bruges i den gamle bydel, osv. Nettets fysiske udformning med denne opdeling udvikles hen ad vejen, efterhånden som systemet udbredes.

Fra start vil der være plads til ca 60 forskellige samtidigt sete programmer (multicast) og over 500 unicast-programmer. Vi måler så løbende forbruget for at se på, om der er allokeret vildt for meget plads, eller om der er for lidt.

IP-TV

IP-TV er valgt for at fremtidssikre det samlede system, for at gøre det fleksibelt og billigt, og for at give direkte adgang til de digitale tjenester, hvor brugeren selv kan bruge de mange tjenester i systemet. Samtidigt er systemet langt mere fleksibelt at opsætte og forandre og vedligeholde, og den besparelse kommer os til gode. 

IP-TV er ægte tovejs, og derfor skal der etableres returvej fra Set Top Boksen. Dette sker via et kabel­modem. Der hører ét kabelmodem til én Set Top Boks. Vi forventer senere at have en boks med indbygget modem. Det valgte modem er et minimodem, 4 x 10 x 2 cm, altså det fylder under en femtedel af den router du måske har til internet i dag.

IP-TV bruger sine egne frekvenser i antennenettet og tager dermed ingen båndbredde fra din almindelige brug af internettet.

Antennenettet har en teoretisk kapacitet på over 4,5 Gigabits pr sekund pr segment. Vi har pt. tre segmenter i byens net: Øst, Nordvest og Sydvest. Østsegmentet er langt det største og det bliver det første der bliver yderligere opdelt.Installation

Al slags digitalt tv kræver en velfungerende coaxial-installation i huset for at fungere tilfredsstillende. 

Det er en kendt sag, at der findes en del husinstallationer, som er over 30 år gamle, og som måske i den mellemliggende tid er udbygget  alene efter gør-det-selv princippet, og med egentligt ukurant materiel, indkøbt i lavpris-byggemarkeder.

Coaxialkabler med dårlig afskærmning vil opsuge støj, der vil kunne resultere i alvorlige forstyrrelser af det digigtale signal. Sådanne dårlige kabler er kabler, hvor der ikke er folie i skærmen på kablet.

Coaxialkabler, der er samlet med kronemuffer og lignende, er pivhamrende utætte overfor støj, og frekvensgangen for de forskellige kanaler er meget svingende. For digitale signaler vil det betyde, at modtageren går off-line for visse programmer, som måtte ligge lige hvor der var dårlig frekvensgang i installationen. I analogt tv ser man det ved, at der er lidt sne på nogle kanaler og at tekst-tv måske ikke virker lige godt på disse kanaler.

Nettet "ude i vejen" - altså Tune Kabelnets fælles net, det er samvittighedsfuldt og kompetent vedligeholdt og er helt up-to-date.

Et utæt hus-net vil tillige opsamle støj i returvejen, og denne støj akkumuleres, hvorfor et helt netsegment (en hel "ø") vil kunne "lægges ned".

Vi har set andre operatører der sælger digitalt tv til fællesantenneanlæg og kabelnet, blive præsenteretr i TV-magasinet "Kontanten", med klager over ustabilitet, frysende og hakkende billeder.

Den historie ønsker vi ikke gentaget i Tune, når vi går over til at indføre et digitalt tv-system.

Derfor skal husinstallationen være i orden.

Vi har indgående undersøgt, hvad der skal til for at sikre dette, og har aftalt en mulig løsning med en installatør. Denne løsning har vi så fået standariseret, så den også kan udføres billigt. Desuden kan medlemmet så anmode om tillægsydelser alt efter behovet i sit hus.

Tune Kabelnet sikrer en kompetent og kvalificeret installation, så at det virker, når teknikeren går. Vi tilbydes en standardinstallation, som kan udvides til opsætning af flere bokse, enten straks eller senere. Der opsættes lokal antenneforstærker med 4 porte og 1 vægdåse med tilslutnking for boksen (via modemet). Man kan vælge at bestille yderligere dåser.

Prisen for en standardinstallation er 995 kr (inkl. moms) hvis man har internet via Tune kabelnet og 1495 kr, hvis man ikke har. Til gengæld tilbydes man at få etableret internet via Tune Kabelnet for kun 200 kr, hvis det sker samtidigt med installationen. Disse priser garanteres, hvis man bestiller installationen inden 1.10.2009.

Installation, der udføres af tekniker og ikke er gør-det-selv-arbejde, indebærer: 


Se her en skematisk husinstallation med 2 IPTV og 1 Internet tilslutning

Prisblad
Gældende, kun for medlemmer, for installationsarbejde, der sker som ekstraydelser til IPTV installation:

Emne Pris kr inkl. moms
Multimediadåse MM4-65 Euronorm 100,00
Multimediadåse Freja slut 140,00
Multimediadåse Freja Sløjfe 150,00
Ekstra forstærker Comega POA-TFD (sættes uden på eksist. dåse, 2 grene) 430,00
Forstærker Comega DA-4PMR (4 grene) 550,00
Forstærker Comega DA-8PMR (8 grene, merpris ~ dkk 145,00) 695,00
Coax-kabel Cavel DG113, pr. m. 6,40
Coax-kabel Cavel DG80, pr. m. (25% tyndere end DG113) 5,00
Ekstra returvejsfilter inkl. montering 140,00
Teknikertime inkl. kørsel 711,25
HDMI-kabel simpel kvalitet 2 m forventet 100 kr
HDMI-kabel høj kvalitet 2 m forventet 200 kr
ovenanførte priser kan ændres uden varsel

Til et HD-ready eller Full-HD fladskærmstv skal der  bruges HDMI kabel eller tilsvarende. Dette har du  måske allerede. Der bør ikke anvendes scart-kabel til sådanne.
Ekstra returvejsfilter monteres på forstærker, hvis en del af en eksisterende antenneinstallation skal kobles til forstærkeren, men hvor der ikke skal køres digitalt tv igennem.
Eksisterende antennekabel i huset skal være med folie i skærm for at kunne bruges, ellers skal der trækkes nyt (lige som til Internet). For stræk under 6 meter kan anvendes DG80.
 

Tune Kabelnet Home | Kontakt os | Ris & Ros  © 2009 Tune Kabelnet. Alle rettigheder forbeholdt. Sidst opdateret: 29. april 2009.