Dette er den første redegørelse for Internettet via Tune Kabelnet, som kom på hjemmesiden, der blev oprettet i februar 1999. Se også den delvist reviderede redegørelse fra hjemmesiden 15. marts 2000.


Internet via Kabelnettet –
en redegørelse for vore undersøgelser


Følgende beslutningsforslag fremsættes til Generalforsamlingen 4. marts 1999:

"Generalforsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til indenfor det vedtagne budgets rammer i perioden frem til næste generalforsamling at påbegynde udbygning af vort net så der kan etableres forbindelser til internettet via Tune Kabelnet.

Etableringen til internettet sker såfremt bestyrelsen finder at interessen herfor er tilstrækkeligt stor, dvs. at et nødvendigt antal medlemmer binder sig for en internetopkobling via Tune Kabelnet. Etablering sker tillige under forudsætning af at der kan skabes balance/indtægter i projektet i løbet af 3 à 5 år."

Bestyrelsen i Tune Kabelnet


Den efterfølgende redegørelse er udarbejdet af Tage Lauritsen, sekretær i bestyrelsen for Tune Kabelnet:

Baggrund:

Bestyrelsen blev sidste år pålagt at undersøge mulighederne. Det er nu sket, og bestyrelsen finder, at der er mulighed for at etablere fuld internetforbindelse gennem kabelnettet til medlemmerne af Tune Kabelnet.

Nylige undersøgelser har vist, at over 1 million danskere benytter internettet mindst 1 gang om ugen. Næsten alle hjem – og i det mindste blandt vore medlemmer – har i dag en (eller flere) computer(e). Hver fjerde dansker over 15 år var i august 1998 på Internet (iflg. PC World 1/1999). Og antallet af aktive blev tredoblet i 1998. Se andre undersøgelser.

Af undersøgelsen, som Tune Kabelnets bestyrelse foretog ved kanalafstemningen i oktober 1998, fremgik det, at

Altså – som nævnt – 15% af samtlige medlemmer, eller over 33% af de indkomne besvarelser gav udtryk for interesse i at være med.

Da under halvdelen af medlemmerne overhovedet besvarede spørgeskemaet kan vi nok forhøje dette tallet 15% en smule. Et forsigtigt ansat estimat kunne være, at 20, ja måske 25% er interesserede – men da der jo nok er et vist sammenfald mellem interessen for at deltage i aktivt afstemningen og i at få internet via Tune Kabelnet vil vi ikke forfalde til at tro, at hele 33% af samtlige medlemmer er interesserede. De konkrete tal fra undersøgelsen bliver fremlagt på selve generalforsamlingen.


Internet via Tune Kabelnet betyder:


Et lokalnet og fuld permanent internetadgang med lige så hurtig adgang som på arbejdet.

— Et hurtigt net:

— Et frit lokalnet:

— Ingen minuttakst, men retfærdig taksering uden fråds:

— Ikke væsentligt dyrere end dagens modem-model:

— Alle kan være med:

 

— Kort sagt: Det er den bedste løsning, der kan tænkes:


Det får du for pengene:


Hvad sker der konkret:


Hvad med de andre potentielle brugere ?

Grundbetingelsen for at starte hele eventyret er, at vi vedtager det forslag, bestyrelsen har fremlagt: "Indenfor det vedtagne budgets rammer i perioden frem til næste generalforsamling at påbegynde udbygning af vort net så der kan etableres forbindelser til internettet via Tune Kabelnet". .


Et fremtidsperspektiv: Mulighed for udbygning med lokaltelefoni:

Alle de komponenter, der indgår i første trin den påtænkte udbygning, skal alligevel til for at etablere lokaltelefoni. Det er dog ikke nok. Men vi sikrer dermed samtidig den rigtige platform, for at kunne etablere billig lokaltelefoni via Tune Kabelnet. Det er altså faktisk samtidigt lidt af et columbusæg, et totrins et, ganske vist. Lokaltelefonien kan først indføres rigtigt, når vi samtidigt etablerer noget centraludstyr oppe i huset. Under alle omstændigheder vil udbygningen af Tune Kabelnet altså samtidig direkte bane noget af vejen for at kunne udbygge med lokaltelefoni via Tune Kabelnet, som vi har snakket om utallige gange før. Alle de komponenter, der indgår i denne første udbygning vil genfindes i lokaltelefoni via kabelnettet.


Hvis forslaget vedtages på generalforsamlingen den 4. marts, vil vi afholde et møde i den nærmeste fremtid, hvor vi går alle detaljerne igennem, og hvor vi får folk fra selvstændige uafhængige antenneforeninger, der har erfaringer med dette til at komme og fortælle om det. Herunder om begrebet sikkerhed.


Note: Spørgsmålet er, om arbejdsgiverbetalt ISDN og/eller internetadgang kommer ind under "bagatelgrænsen for visse personalegoder i ligningslovens § 16, stk. 3.", som er 4000 kr. Diskussionen er oppe på min egen arbejdsplads: Jeg har set en skrivelse fra min arbejdsgivers revisorer, som mener dette – og at det følgeligt ikke er oplysningspligtigt, men samtidig har jeg også set et brev fra skattemyndighederne, som påstår det stik modsatte, til én af mine kolleger, som skrev og spurgte. Jeg kan ikke gengive disse skrivelser her.

Oprettet 19. februar 1999, revideret 22. februar 1999, Tage Lauritsen, Tune Kabelnet.

Til Toppen

Til Tune Kabelnet