Gå til Tune Kabelnets hjemmeside

 

Ny signalleverandør – ny pakkestruktur fra 1. oktober 2013
Opdateret 17. oktober2013

Ny signalleverandør – priser sænkes – stærkt forbedret HD – catch-up

Tune Kabelnet har siden 1.10.2013 hentet signalerne i Glentevejens Antennelaug i Odense (Glenten).

Der er indført ændret pakkestruktur med fem pakker. Alle betalingsprogrammer undtagen TV2 er flyttet ud af grundpakken og op i mellempakken og for et enkelt programs vedkommende i familiepakken. 3 programmer er taget ud. Ls mere ...

Information

Den 22. august blev hjemmesiden grundigt opdateret med den nye løsning.

Den 16. september udsendte vi 2700 e-mails, heraf 150 til adresser, der ikke ender på tunenet.dk, og 2550 til adresser, der ender på tunenet.dk. I tillæg hertil er der omdelt 700 breve til medlemmer, som vi ikke havde nogen e-mail adresser på. Når vi først udsendte 14 dage før, var det fordi vi frygtede, at mange medlemmer ellers bare ville have glemt det igen inden vi nåede til 1. oktober.

En del medlemmer har, viste det sig, ganske vist ladet oprette mail-adresser under tunenet.dk, men de havde aldrig gjort brug af dem og fulgte ikke om der kom mails ind på disse konti, og de havde måske droppet en anden mail-adresse, som vi havde modtaget og registreret som deres kontaktadresse. Så disse medlemmer havde de facto ingen viden om, at hele kanalstrukturen var omlagt 1. oktober og selv om der var grundigt orienteret på hjemmesiden, var der en del af disse, som slet ikke tænkte på at kigge dér, hvor al information var at finde.

Tune Kabelnet orienterer sine medlemmer via de relevante elektroniske medier og det er primært hjemmeside og mail. Et brev koster i dag 9 kr at sende. De 700 breve var tilstrækkeligt lidt til, at de kunne omdeles af 6 frivillige hen over 3 dage omkring d 17. september.

Men den manglende information har fået rigtigt mange til at gå ind på selvbetjeningen, mit.tunenet.dk, og oprette en kontaktmail-adresse, som de kan modtage mails med informationer fremover.

Ny pakkestruktur

Vi har kunnet sænke prisen på grund- og mellempakke; vi får 2 nye pakker: Familiepakken og sportspakken. Vi er vendt tilbage til princippet om at holde programmer, der koster programafgift, ude af grundpakken (undtagen TV2, der bliver). Vi er derved blevet i stand til at sænke prisen på grund- og mellempakken med 400 kr til 744 kr, og mellempakken er sænket i pris til 2544 kr.

Familiepakken og Sportspakken er indført for at få en billigere pendant til fuldpakken. Familiepakken er som fuldpakken uden sportsprogrammer og kan på den måde holdes 744 kr under fuldpakken. Og omvendt: Er man meget til sport, kan man droppe programmerne fra familiepakken og igen spare 744 kr. Den fulde pakke stiger ca 130 kr. Efterregulering sker i 2014.

Et jordskred væk fra fuldpakken

Alle medlemmer har i perioden 22. september - 15. oktober kunnet skifte pakke for 0 kr. Et skift koster normalt 500 kr. Pakkeskift udføres som selvvalg via hjemmesiden, og man skal identificere sig med medlemsnr og kodeord. Næsten 900 har været inde på hjemmesiden og angive deres valg, og 561 ud af 1900 har skiftet pakke.

Antallet af brugere med grund- og mellempakke er næsten uændret: 16%, men det store skred er sket ved at 23% har forladt fuldpakken, der nu er nede på 45%. Familiepakken har opsuget 18% og sportspakken 5%.

Udskiftning af de mange filtre går nu i gang og vil stå på de næste par uger.

Rigtig mange medlemmer har "opdaget", at de har et login til selvbetjeningen i Tune Kabelnet. Dette vil vi efterhånden udbygge; det bruges til selvbetjeningen, hvor man i dag kan tjekke sit Internetforbrug, kan oprette mail-adresser og skifte kodeord for en mail-adresse hvis man har glemt det. Man kan se sine opkrævninger, og man kan – ikke mindst – gå ind og tilføje/ændre den kontakt-emailadresse, som Tune Kabelnet benytter til at skrive til medlemmet.

Analoge kanaler skåret ned til 20

DIsse er en analog spejling af de vigtigste digitale programmer fra de forskellige pakker. En analog kanal optager lige så megen plads som 3½ digital kanal i HD-kvalitet, så derfor giver det sig selv, at de er umuligt at få plads til en fuld analog spejling af alle digitale kanaler. Det ville også være en dårlig investering, al den stund den analoge teknik er på hastig retur. Vi opfordrer derfor – og har gjort det de seneste 5 år – medlemmer til at skifte til digital teknik. Vi har brugt al frekvenspladsen, idet vi dog har reserveret plads til planlagte skift fra SD til HD af kanaler, der endnu ikke er i HD. Det næste ryk forventes ca februar 2014, hvor 6-8 kanaler skifter fra SD til HD.

Vi har sænket antallet af analoge kanaler. Vi har i samtlige pakker i dag 68 kanaler, samt 60 kodede kanaler og 33 digitale radioprogrammer. En del af de 60 kodede kanaler findes også ukodet i mellem, familie eller sportspakken, og der er desuden andre, som ikke er i nogen af disse pakker.

De første 2 dage efter 1. oktober havde vi begrænset antal analoge kanaler. Det skyldtes, at vi havde ibrugtaget udstyr til analog modtagelse og fordeling, som havde været i brug indtil 2009, men som da vi vækkede det til live igen, havde for ringe kvalitet. Derfor indsatte vi andet materiel d. 3. oktober, som har kapacitet til 21 analoge kanaler.

Kanalnumrene følger pakkerne

Nogle har spurgt hvorfor vi har norske, svenske og tyske kanaler i de lave numre, medens f.eks. TV3 og TV2 News ligger højere?

Årsagen er, at vi kun vil have én kanalnummerserie; lige som vi kun vil have ét netværks-ID. Uanset hvilken pakke man har.

Ellers er det helt umuligt at besvare supportkald, hvis folk refererer en kanal, som så har forskelligt programnummer alt efter hvilken pakke man har. Og så skal have nye programnumre, hvis man skifter pakke.

Derfor er alle grundpakkeprogrammer placeret med lavest programnummer, fulgt af mellempakke, dernæst fuldpakken og til sidst sportspakken. Inden for pakkerne har vi taget danske public servicekanaler først, dernæst de skandinaviske, og så tyske, osv.

Manglende kanaler eller flimren skyldes fejl i egen installation

Kanalene i sportspakken er dermed placeret højt, omend ikke allerøverst i frekvensspektret (762-786 MHz). Det har hos enkelte gjort, at de har haft svært ved at fange dem. Det har i alle tilfælde skyldtes fejl i deres egen husinstallation: Manglende lokalforstærker sammen med en opdeling til 3-4-5 tv har gjort, at deres niveau er alt for svagt. Vi har rykket ud til en del steder, hvor der har været klaget over manglende kanaler, mosaik / pixellering, flimren i billedet. I samtlige tilfælde var årsagen en fejlbehæftet husinstallation.

En anden årsag til fejl i billeder hos de enkelte, der har dårlig husintallation, skyldes, at vi har ændret modulationsform fra QAM64 til QAM256. Vi har hævet niveauet med 4,5 dB for at kompensere for det krav til 5 dB bedre signal/støj forhold, som QAM256 kræver. Men fordi vi nu udnytter de højeste af de udnyttede frekvenser til sportskanalerne, så opdager folk fejl, som hele tiden har været der, men som tidligere bare lå på kanaler, de ikke så.

QAM256 er også lidt mere følsom overfor ulinearitet i husinstallationen. Dette er kun et problem, hvis man har dårlige samlere eller fordelere af den type, som vi i årevis har advaret imod. Og da vi ikke kan indrette anlægget efter en fællesnævner anno 1975 eller 1985, så må disse medlemmer få opgraderet deres husinstallation for at følge med, hvis de vil kunne se digitale billeder HD-kvalitet.

HD er endelig blevet til HD

Vi ved ikke, hvor hårdt youSee komprimerede HD-kanalerne. Vi kunne måle, at det som regel var ned til 9-10 Mbit. Vi ved bare, at vi nu ikke længere har nogen som helst komprimering af HD-kanalerne, der godt kan rende op i 15-16-17 Mbit. Dette er den primære årsag til, at vi efter 1. oktober 2013 fra alle sider modtager tak for den forbedrede billedkvalitet, som kan ses på et HD-tv.

Når du vælger udbyder må du ikke vælge Glenten

Du må dog ikke bruge "Glenten" som netværk ved indstilling af din digital-modtager, da vi foretager al modulation af signalerne i Tune. Se her hvordan du skal indstille din modtager.

48 timers arkiv (Catch up) som streaming tjeneste - 30 dage med DR

Senere kommer der også nyt system til visning af programmer, som man ikke har nået at få set. Dette hed "start-forfra", fordi man med tilkøb af ekstra tjenester hos YouSee for 99 kr/md kunne starte visse programmer forfra, så længe de endnu ikke var afsluttede. Dette ændres nu til 48 timers arkiv (kaldes også "catch-up"), igen dog kun for visse programmer. Der bliver også samtidigt hermed en ny web-tv service for visning af de programmer, man abonnerer på, på tablet-pc'er og smartphones og pc'er. Det bliver fortsat noget, man skal betale ekstra for, men til væsentligt reduceret pris (ca 35 kr/md) sammenlignet med YouSee Plus (99kr/md). Tjenesten, der streamer via Internet, forventes senere udbygget med endnu flere muligheder. Signalerne er krypterede og derfor vil man kunne se programmer fra den pakke, man har valgt. Dog ikke dem alle; det forhandles p.t. med de enkelte programleverandører.

Vi har samtidigt valgt at hæve den fælles, delte, båndbredde for Internet ind til Tune til det dobbelte, fra 500 Mbits op til 1 Gigabit pr sekund. Det sker allerede i midten af september. Af den årsag har vi imidlertid straks hævet den fælles båndbredde til 700 Mbits/sek.

Visse tidligere nyheder er flyttet til "Gamle Indlæg".


 


Tune Kabelnet Hjemmeside | Kontakt os | Ris & Ros  © 2000-2015 Tune Kabelnet. Med forbehold for skrivefejl. Alle rettigheder forbeholdt. Senest opdateret: